Now showing items 1-5 of 5

  • Dyskusja 

   Taylor, Zbigniew; Degórski, Marek; Rembowska, Krystyna; Jędrzejczyk, Dobiesław; Węcławowicz, Grzegorz; Rykiel, Zbigniew; Czyż, Teresa; Parysek, Jerzy J.; Kostrzewski, Andrzej; Kaczmarek, Jacek; Stachowiak, Krzysztof; Lisocka‐Jaegermann, Bogumiła; Wójcik, Marcin; Borowczak, Anna; Suliborski, Andrzej; Czerny, Mirosława; Domański, Bolesław; Sagan, Iwona; Tobiasz-Lis, Paulina; Dmochowska-Dudek, Karolina; Retkiewicz, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  • Dyskusja generalna – osiągnięcia, zaniedbania i perspektywy polskiej geografii po konferencji w Rydzynie 

   Rembowska, Krystyna; Suliborski, Andrzej; Szkurłat, Elżbieta; Domański, Bolesław; Sagan, Iwona; Wójcik, Marcin; Lisocka‐Jaegermann, Bogumiła; Czerny, Mirosława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  • Panel dyskusyjny: „Rydzyna we wspomnieniach i refleksji” 

   Rembowska, Krystyna; Parysek, Jerzy J.; Czyż, Teresa; Kostrzewski, Andrzej; Taylor, Zbigniew; Węcławowicz, Grzegorz; Rykiel, Zbigniew; Domański, Bolesław; Jędrzejczyk, Dobiesław; Degórski, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  • Studia regionalne. Społeczeństwo-region-miejsce 

   Wójcik, Marcin; Suliborski, Andrzej; Rembowska, Krystyna; Walkiewicz, Danuta; Tobiasz-Lis, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Głównym celem, który przyświeca opracowaniu tomu, jest nie tylko przedstawienie poglądów pracowników Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej odnoszących się do kluczowych idei i koncepcji geograficznych. Treść tu zawarta ...
  • Wstęp 

   Maik, Wiesław; Rembowska, Krystyna; Suliborski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)