Now showing items 1-2 of 2

  • Ruch turystyczny na terenie Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego 

   Grabowski, Jakub; Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Artykuł stanowi skróconą wersję raportu z badań ruchu turystycznego przeprowadzonych w 2011 r. na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Fundacji AKTYWNI RAZEM. Badaniami objęto teren działalności LGD, określany w dokumentach ...
  • Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych 

   Grabowski, Jakub; Milewska, Mariola; Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w łodzi, 2007)
   Publikacja jest wynikiem realizacji w latach 2006-07 projektu pt. „Opracowanie i wprowadzenie nowych metod szkoleniowych w sektorze turystycznym – Turystyka dla wszystkich przy udziale specjalistów przeszkolonych w diadach” ...