Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2015-03-30T07:50:00Z
dc.date.available2015-03-30T07:50:00Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Przestrzenne zróżnicowania kalendarza płodności we współczesnej Polsce, „Problemy Polityki Społecznej”, 2014, nr 4(27), 55-73pl_PL
dc.identifier.issn1640-1808
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7540
dc.description.abstractW każdym kraju występują regionalne różnice zachowań demograficznych, w tym i prokreacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na podstawie analizy zmian rozkładów cząstkowych współczynników płodności w latach 1991-2012, czy w polskich realiach występuje stałość kalendarza płodności w poszczególnych województwach. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż sytuacja taka występuje, przy czym można wyodrębnić 2 w miarę jednorodne grupy, obejmujące łącznie większość województw. W Polsce Północno-Zachodniej występuje wzorzec bazujący na wysokiej płodności kobiet młodych i bardzo młodych, zaś w przypadku Polski Południowo-Wschodniej bardzo niska płodność nastolatek i niska płodność kobiet młodych współwystępuje z wysoką skłonnością do posiadania potomstwa wśród kobiet w wieku 30 lat i więcej.Regional differentiation of demographic behaviours (including fertility ones) could be observed in all countries. The paper is focused on checking if in Poland there are stable, permanent differences in fertility calendar between regions. The analysis is based on distribution of age-specific birth rates. The permanent differences are observed what enables to form 2 – relatively – homogenous groups including majority of the Polish regions. The northern-western group is characterized by high fertility at young ages (especially teenagers), and the southern-eastern group – by low fertility at young ages (with very low teenager fertility) and high fertility of women aged 30+.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKomitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Polityki Społecznej UWpl_PL
dc.relation.ispartofseries„Problemy Polityki Społecznej”;2014, nr 4(27)
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpłodnośćpl_PL
dc.subjectrozrodczośćpl_PL
dc.subjectprzemiany rodzinypl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectprzełom XX i XXI wiekupl_PL
dc.titlePrzestrzenne zróżnicowania kalendarza płodności we współczesnej Polscepl_PL
dc.title.alternativeRegional differentiation of fertility calendar in Polandpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number55-73pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorEmailpies@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska