Show simple item record

dc.contributor.authorStamirowski, Marcin
dc.date.accessioned2015-03-10T14:04:31Z
dc.date.available2015-03-10T14:04:31Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7203
dc.description.abstractThis paper presents the empirical analysis of interest rate models: Vasicek (1977), and Cox, Ingersoll and Ross (1985). The parameters of the instantaneous interest rate processes were estimated using time series techniques. Market prices of risk were evaluated by means of fitting the theoretical bond prices to the zero-coupon yield curves. Results can be summarised as follows: (1) neither model proves plausible for pricing Polish Treasury bonds; (2) both models allow for straightforward construction of short rate distributions, which should be interpreted as conditional forecasts, rather than investors' expectations; (3) dynamics of market prices of risk accurately reflect changing risk aversion of investors.pl_PL
dc.description.abstractTematem artykułu jest analiza modeli stopy procentowej: Vasička (1977) oraz Coxa, Ingersolla i Rossa (1985). Parametry procesu chwilowej stopy procentowej zostały oszacowane na podstawie szeregu czasowego stopy krótkoterminowej. Rynkowa cena ryzyka została wyznaczona drogą dopasowania teoretycznych cen obligacji do krzywej zerokuponowej. Wyniki analizy prowadzą do następujących wniosków: (1) modele nie wydają się przydatne do celów wyceny obligacji skarbowych na rynku polskim; (2) użyteczną własnością modeli jest łatwa konstrukcja rozkładów stóp krótkoterminowych, interpretowanych w kategoriach prognoz warunkowych, nie zaś oczekiwań inwestorów; (3) analiza zmian rynkowych cen ryzyka obu modeli pozwala na identyfikację okresów, które cechowała wzmożona lub obniżona awersja do ryzyka inwestorów.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;177
dc.subjectmodele jednoczynnikowepl_PL
dc.subjectterminowa struktura stóp procentowychpl_PL
dc.titleJednoczynnikowe modele stopy procentowej - ocena przydatności do celów wyceny oraz analizy oczekiwań inwestorówpl_PL
dc.title.alternativeOne-Factor Interest Rate Models - Evaluation of Usefulness for Pricing and Analysis of Investors' Expectationspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[255]-271pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Katedra Skarbowości, Szkoła Głowna Handlowa; Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Finansowegopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record