Show simple item record

dc.contributor.authorWieteska, Stanisław
dc.date.accessioned2015-03-10T11:39:23Z
dc.date.available2015-03-10T11:39:23Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7173
dc.description.abstractInsurance companies - besides banks and the stock market institutions - play an important role in the capital market. Every insurer collects premiums for insurance protection. An inflow of insurance premiums to the market, which is practically continuous, is the major source of insurance claims payments, benefit payments, and funding other risks covered by the insurance contract. From the viewpoint of every insurance company some technical level of financial funds (reserves) must be available to ensure the solvency of the company. All insurers should pursue an effective investment policy calculating current liabilities. Hence, every insurance company is committed to earn as much as possible investing its own funds and liabilities in the capital market. The adequate level of equity is the key element of high-rank valuation of the company position and its prestige.pl_PL
dc.description.abstractWażne miejsce na rynku kapitałowym, oprócz banków i giełd, zajmują zakłady ubezpieczeń. Każdy zakład ubezpieczeń pobiera składkę na ochronę ubezpieczeniową. Praktycznie występuje ciągły strumień napływu składki, z której wypłacane są odszkodowania i świadczenia, a także ponoszone są koszty obsługi ubezpieczeń. Z punktu widzenia zakładu ubzepieczeń, aby był wypłacalny, konieczne jest tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczniowych, a więc obliczenie zobowiązań zakładów ubezpieczeń. To z kolei powoduje, że zakład ubezpieczeń musi prowadzić efektywną politykę lokacyjną, pokrywającą utworzone rezerwy techniczno- ubezpieczniowe. Konieczność obrotu składkami, odszkodowaniami, zarobieniem na lokatach stawia każdy zakład na rynku kapitałowym. Posiadanie odpowiednio wysokich kapitałów własnych nadaje rangę każdemu zakładowi ubezpieczeń.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;177
dc.subjectubezpieczenia życiowepl_PL
dc.subjectubezpieczenia majątkowepl_PL
dc.subjectlokatypl_PL
dc.subjectrezerwy techniczno- ubezpieczniowepl_PL
dc.titleRozwój ubezpieczeń życiowych i majątkowo-osobowych w Polsce w latach 1990-2000 jako element rynku kapitałowegopl_PL
dc.title.alternativeDevelopment of Life and Non-Life Insurance in Poland in the Years 1990-2000 as an Element of the Capital Marketpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[43]-53pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Ubezpieczeńpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record