Now showing items 1-5 of 2

    dane wysokiej częstotliwości (2)
    prognozowanie (2)
    zmienność zrealizowana (2)
    GARCH (1)
    zmienność stochastyczna (1)