Now showing items 1-4 of 1

    analiza płynności (1)
    prawdopodobieństwo zawarcia transakcji (1)
    płynność papierów (1)
    płynność papierów wartościowych (1)