Show simple item record

dc.contributor.authorKrężołek, Dominik
dc.date.accessioned2015-03-09T18:36:43Z
dc.date.available2015-03-09T18:36:43Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7157
dc.description.abstractWiększość ekonometrycznych modeli rynków finansowych konstruowanych jest w oparciu o wielkie i rozwinięte gospodarki światowe. Podejście takie nie zawsze znajduje zastosowanie w przypadku młodych i wschodzących rynków. Wynika to po pierwsze z dostępności, a po drugie z charakteru danych tworzących finansowe szeregi czasowe (skupiska danych, grube ogony, autokorelacja). Celem pracy jest zastosowanie modelu M-GARCH do analizy poziomu zmienności stóp zwrotu aktywów finansowych w przypadku, gdy badaniu poddane są portfele inwestycyjne (o więcej niż dwóch składnikach). Przedstawione zostaną różne podejścia do analizy warunkowej wariancji (modyfikacje M-GARCH). Wynikiem będzie ocena stosowalności tej klasy modeli.pl_PL
dc.description.abstractThe majority of econometric financial market models are based on well run and highly developed economies and available financial time series are very wide, numerous, reporting some specific features as clustering of variance and outliers. Thus, the application of classical methods of the stochastic processes analysis can be biased. The purpose of this paper is to present the review of M-GARCH model to examine the volatility of asset returns in financial market. The analysis includes both individual stocks and portfolios. The most popular approaches of multivariate GARCH models estimation are considered. As a result, the applicability assessment of this class of models within emerging markets will be presented.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;228
dc.subjectM-GARCHpl_PL
dc.subjectvolatilitypl_PL
dc.titleThe Application of M-Garch Model for Examining the Volatility of Financial Assetspl_PL
dc.title.alternativeZastosowanie modeli klasy M-Garch do badania zmienności aktywów finansowychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number305-311pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationDepartment of Statistics, Karol Adamiecki University of Economics in Katowicepl_PL
dc.referencesBauwens L., Laurent S., Rombouts J.V.K. (2006), Multivariate GARCH Models: A Survey, Journal of Applied Econometrics, 21, p. 79-109.
dc.referencesBillio M., Caporin M., Gobbo M. (2006), Flexible Dynamic Conditional Correlation multivariate GARCH models for asset allocation, Applied Financial Economics Letters, 2, p. 123-130.
dc.referencesBollerslev T., Engle R., Nelson D. (1994), ARCH Models, Handbook of Econometrics, Volume IV, p. 2959-3038.
dc.referencesBollerslev T., Engle R., Wooldridge J. (1988), A Capital Asset Pricing Model with Time-varying Covariances, Journal of Political Economy, vol. 96, no.1, p. 116—131.
dc.referencesEngle R. (2001), GARCH 101: The Use of ARCH/GARCH Models in Applied Econometrics, Journal of Economic Perspectives, Volume 15, Number 4, p. 157-168.
dc.referencesPiontek К. (2006), Niektóre praktyczne wyzwania w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH, PN AE we Wrocławiu Nr 1126, Taksonomia 13, Wrocław, s. 194-205.
dc.referencesSilvennoinen A., Teräsvirta T. (2007), Multivariate GARCH Models, SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No. 669.
dc.referencesTsay R.S. (2002), Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons. Inc, Chicago.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record