Repozytorium UŁ - Procesy budowlane w Łodzi w sytuacji braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Procesy budowlane w Łodzi w sytuacji braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Pokaż pełny rekordTytuł: Procesy budowlane w Łodzi w sytuacji braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Autor: Borowska, Marta
Streszczenie: W artykule przedstawiono strukturę przestrzenną miasta Łodzi. Scharakteryzowano ją pod kątem istnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zaprezentowano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane dla poszczególnych dzielnic Łodzi w latach 2003-2008. Następnie opisano aktualne problemy systemu planowania przestrzennego w Polsce. Na koniec poddano ocenie obecny sposób zagospodarowania stolicy województwa łódzkiego oraz określono konsekwencje wprowadzenia Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717].This article presents the spatial structure of the city of Łódź, which was characterized in terms of existence of Physical Plans. Also the planning permissions issued for particular districts of Łódź in the years 2003-2008 were presented. Actual problems of spatial planning system in Poland were described. At the end the way the capital of Łódzkie Province is developed was evaluated, and the consequences resulted from implementation of new Planning and Spatial Development Act on March 27th 2003 were determined.
URI: http://hdl.handle.net/11089/7071
Data: 2011

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
Acta10(3).pdf 1.669MB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź