Repozytorium UŁ - Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych

Pokaż pełny rekordTytuł: Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych
Autor: Milo, Władysław; Kozera, Zuzanna; Górniak, Adam; Rutkowska, Magdalena; Sieradzka, Aneta
Streszczenie: This paper includes a description of measurement methods of Polish inflation of financial lnstruments and graphic presentation oľ Ume series obtained quarterly from 1993.2 to 2000.3, as Well as economic comments on the results. Inflation of financial instruments is constructed as indices of aggregate returns from those assets. The formulas mentioned above were made °n the well known Laspeyres-type and Paashe-type index basis and applied to Polish financial markets of money, stocks and bonds.Celem artykułu jest omówienie wzorów obliczeniowych tzw. cenowej inflacji finansowych dóbr inwestycyjnych polskiej gospodarki, rozumianych jako indeksy zespołowe zyskowności z tych dóbr, prezentacja graficzna otrzymanych kwartalnych szeregów czasowych tych indeksów za okres 1993.2-2000.3, a także ekonomiczny komentarz do otrzymanych szeregów. Obliczenia dotyczą polskich finansowych rynków pieniądza, akcji i obligacji. W rachunkach wykorzystano znany wzór na indeks Laspeyresa i Paaschego.
URI: http://hdl.handle.net/11089/6830
Data: 2003

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
98-115.pdf 6.966MB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź