Now showing items 21-40 of 46

  • Cieleśnie. O Stefanie Napierskim 

   Jarnotowska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Odstępstwa od zachowań uchodzących za normatywne tworzą obraz człowieka, którego aktywność sprowadza się do nieregularności. Takich nieregularności w zachowaniu Stefana Napierskiego (właśc. Marek Eiger) znający go pisarze ...
  • Pisarz jako czytelnik 

   Piglia, Ricardo; Kobyłecka-Piwońska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   In his essay ”The Writer as a Reader” Ricardo Piglia examines the effects of Witold Gombrowicz's stay in Buenos Aires in the years 1939-1963 on the culture of Ar- gentine. At the beginning, he discusses the ...
  • „Mój łódzki okres – to była moja młodość!”. Z Profesor Heleną Karwacką rozmawiają Krystyna Pietrych i Jacek Brzozowski 

   Karwacka, Helena; Brzozowski, Jacek; Kałowska, Agnieszka; Pietrych, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Profesorowie Krystyna Pietrych i Jacek Brzozowski rozmawiają z prof. Heleną Karwacką m.in. o krakowskich studiach polonistycznych i bibliotekoznawczych, współpracy z wybitnymi postaciami polskiej historii literatury, życiu ...
  • Literatura prywatna. Z Tarasem Prochaśką rozmawia prof. Krystyna Pietrych 

   Pietrych, Krystyna; Prochaśko, Taras; Kałowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Profesor Krystyna Pietrych rozmawia z ukraińskim pisarzem Tarasem Prochaśką o jego twórczości, zwłaszcza ostatniej książce, pt. W gazetach tego nie napiszą, diagnozującej przyczyny trudnej sytuacji politycznej Ukrainy, a ...
  • Wiersze Juliana Tuwima w tłumaczeniach 

   Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  • Twarz lodzermenscha, czyli wizerunek człowieka łódzkiego w Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta 

   Hemer, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Pierwsza część artykułu to próba zaprezentowania pełnej definicji lodzermenscha. W odmianie literackiej jest to bezwzględny człowiek interesu, wyznający swoisty etos fabrycznej Łodzi. Autor konfrontuje zaproponowaną definicję ...
  • O Interdyscyplinarnym Centrum Badań Humanistycznych 

   Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The text presents the Interdisciplinary Centre for Research in the Humanities of the University of Łódź formed in April 2014, its structure and scope of activity. The Centre has been established in order to initiate and ...
  • List Stefana Napierskiego do Wandy i Seweryna Pollaków 

   Jarnotowska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   A letter from Stefan Napierski to his secretary and friend in charge of the artist's library, and his wife.
  • „Smutek rzeczy” czy melancholijny uśmiech. O odczytywaniu nastrojów i walorów estetycznych w dalekowschodnich utworach poetyckich oraz ich współczesnych imitacjach 

   Wielgosz, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The article aims to describe how reading aesthetic qualities and artist’s moods in the Far East poetry looks from the perspective of a Western scholar, how they are imitated in European works. The publication concerns ...
  • Wariacje na temat pewnego paktu. O dziennikarstwie gonzo 

   Adamczewska, Izabella (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Artykuł stanowi próbę zdefiniowania gonzo journalism w kontekście rozważań nad „literackością” i „dziennikarskością”. Łże-reportaż Ziemowita Szczerka „Przyjdzie Mordor i nas zje” porównany został z tekstami Huntera S. ...
  • Łódzkie dialogi o „Czytaniu…” i czytaniu 

   Kałowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   In January 2014, editors of “Reading Literature” launched a series of meetings under the motto echoing the title of the magazine. The meetings were to be the dialogical version of the magazine. Their goal was to establish ...
  • Odzyskiwanie Conrada 

   Medecka, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The text is a discussion of the UMCS publicationPolskość i europejskość w Josepha Conrada wizjach historii, polityki i etyki[Polishness and Europeanism in Joseph Conrad's vision of history, politics and ethics] edited by ...
  • Ogród wierszowej tradycji. Kilka uwag o Zachodzie słońca w Milanówku Jarosława Marka Rymkiewicza 

   Tryksza, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Rozważania koncentrują się wokół problemów poetyki tekstów Jarosława Marka Rymkiewicza pochodzących ze zbioru „Zachód słońca w Milanówku”. Szczególnie interesujące wydaje się być, strategiczne w założeniu, połączenie ...
  • Leśmian romantyczny 

   Trybuś, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The author of the review discusses in detail six chapters of Piotr Szwed's book /Oddaleniec/ Poezja Bolesława Leśmiana wobec romantyzmu polskiego. He focuses on the eponymous link between Bolesław Leśmian ...
  • Literatura a pamięć kulturowa. Obrazoburcze rewitalizacje mitów 

   Jankowska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The article deals with transformations, "creative translations" and iconoclastic uses of a religious symbol. Such treatments are employed with particular inten- sity in the field of literary texts that can be ...
  • Czytanie w łóżku. Lektura jako atrybut atrakcyjności w kampaniach promujących czytelnictwo 

   Bałaga, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The article is an attempt to analyse campaigns to promote reading, including You don’t read? I won’thave sex with you, Read – pick-up, or Naked girl reading, and related concepts aiming to present a book and the very act ...
  • Julian Tuwim – bywalec Domu Koncertowego w Łodzi. W kręgu fascynacji Scherzem b-moll Fryderyka Chopina 

   Ratajska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The text is devoted to Tuwim’s fascination with the music of Chopin, especially his Scherzo in B flat minor. It is closely associated with musical the poet’s musical ex - periences in the House Concert in Łódź. The text ...
  • Doświadczenie lektury wobec praktyk codzienności (od afirmacji do kontestacji) 

   Skurtys, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The author considers the idea of a reader, which he borrows from the sociological theory of everyday by Michel de Certeau. He dissociates himself from the majori- ty of structuralist and communication approaches, ...
  • Tuwimowie w Gräfenberku (Jeseniku). Ślad 

   Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  • Malowanie kobiety w wierszu Kobiece Juliana Tuwima 

   Szkudlarek, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Poetycka wrażliwość wizualna Juliana Tuwima ukazuje rzeczywistość między widzialnym a niewidzialnym. Transformacja różnych obrazów w wierszu Kobiece zależy nie tylko od skierowania wzroku fizycznego czy ukierunkowaniu ...