Now showing items 21-40 of 46

  • Jak nas czytają za granicą - ankieta 

   Bułachowska, Julia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Ukraińska literaturoznawczyni, odpowiadająn na pytania kwestionariusza, mówi m.in. o specyfice odbiory literatury polskiej na Ukrainie i osobistych fascynacjach polskimi dziełami.
  • Czym jest dziś czytanie literatury (ankieta) 

   Dehnel, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Odpowiadając na pytania ankiety pisarz z niechęcia odnosi się do wszelkich prób tworzenia literackich rankingów. Mówi o książkach, które ostatnio okazały się dla niego ważne i tych, do których często powraca.
  • Odzyskiwanie Conrada 

   Medecka, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The text is a discussion of the UMCS publicationPolskość i europejskość w Josepha Conrada wizjach historii, polityki i etyki[Polishness and Europeanism in Joseph Conrad's vision of history, politics and ethics] edited by ...
  • Trudna lekcja kosmogonii. Metafizyka Tuwima i fenomenologia Ingardena 

   Michałowski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Próba interpretacji wiersza Tuwima Przyglądając się gwiazdom zostaje podjęta w kontekście Romana Ingardena fenomenologicznej teorii dzieła literackiego. Problem genezy świata i człowieka wpisuje się w szerokie konteksty: ...
  • Substancja miasta – wokół Trzech wierszy o fryzjerze Juliana Tuwima 

   Czyżak, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Artykuł zawiera interpretację lirycznego tryptyku Juliana Tuwima, zatytułowanego Trzy wiersze o fryzjerze. Uważny ogląd tekstów prowadzi do zwrócenia baczniejszej uwagi na wizję miasta będącego nie tyle tłem działań bohatera ...
  • La Morale de Madame Dulska – o francuskojęzycznej edycji dramatu Gabrieli Zapolskiej 

   Karwowska, Marzena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The article presents the bilingual French-Polish publication, entitled La Morale de Madame Dulska. Moralność Pani Dulskiej (2011). Editors of the volume (Danuta Knysz-Tomaszewska, Grzegorz Bąbiak and Cécile Bocianowski) ...
  • Dokąd zmierza literatura 

   Zatora, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Recenzja książki Tomasza Mizerkiewicza Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce. Praca Mizerkiewcza koncentruje się na statusie i miejscu literatury we współczesnym świecie. Jest zbiorem tekstów (naukowych ...
  • Między »Trans« a »Atlantykiem«. O trudnościach włoskiego i angielskiego przekładu Trans-Atlantyku 

   Szulim, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Tekst dotyczy dwóch tłumaczeń ,,Transatlantyku" Witolda Gombrowicza - na język angielski oraz na język włoski. Esej koncentruje się na ostatnim rozdziale powieści, tropiąc w nim translatorskie ciemne zaułki i ślepe uliczki. ...
  • Jak nas czytają za granicą - ankieta 

   Pobidasz, Irena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Odpowiadając na pytania ankiety ukraińska literaturoznawczyni mówi m.in. o specyfice nauczania literatury polskiej na Ukrainie, o polsko-ukraińskich związkach literackich i recepcji polskiej literatury najnowszej
  • Czym jest dziś czytanie literatury (ankieta) 

   Klejnocki, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   W odpowiedzi na pytania ankiety Jarosław Klejnocki przybliża historię własnych literackich fascynacji – młodzieńczych i wieku dojrzałego, mówi również o książkach, do których wraca – bezinteresownie i z obowiązku.
  • Leśmian romantyczny 

   Trybuś, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The author of the review discusses in detail six chapters of Piotr Szwed's book /Oddaleniec/ Poezja Bolesława Leśmiana wobec romantyzmu polskiego. He focuses on the eponymous link between Bolesław Leśmian ...
  • Kilka uwag na temat aktualnej recepcji literatury polskiej we Francji 

   Monluçon, Anne-Marie; Szeflińska-Baran, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Various factors influence the contemporary reception of Polish literature in France. Economic criteria have succeeded ideological constraints, but new developments in the memory process in Poland and France also play ...
  • Czytanie literatury polskiej w Niemczech – osobisty pogląd polonisty 

   Gall, Alfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   In response to the questionnaire, Professor Alfred Gall discusses, inter alia, the reception of Polish literature Germany in the historical context of Polish-German relations, translations of Polish literature and condition ...
  • Jak nas czytają za granicą - ankieta 

   Szewczenko, Irena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Ukraińska literaturoznawczyni, odpowiadając na pytania kwestionariusza, mówi m.in. o trudnościach w odbiorze literatury polskiej i najpopularniejszych na Ukrainie dziełach literatury polskiej.
  • Czym jest dziś czytanie literatury (ankieta) 

   Różycki, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   W odpowiedzi na pytania ankiety Tomasz Różycki mówi m.in. o kondycji literatury i czytelnictwa we współczesnym świecie
  • Czym jest dziś czytanie literatury (ankieta) 

   Szewc, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Odpowiadając na pytania ankiety Piotr Szewc mówi o książkach dla niego najważniejszych, wskazując m.in. W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta.
  • Łódzkie dialogi o „Czytaniu…” i czytaniu 

   Kałowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   In January 2014, editors of “Reading Literature” launched a series of meetings under the motto echoing the title of the magazine. The meetings were to be the dialogical version of the magazine. Their goal was to establish ...
  • O Interdyscyplinarnym Centrum Badań Humanistycznych 

   Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The text presents the Interdisciplinary Centre for Research in the Humanities of the University of Łódź formed in April 2014, its structure and scope of activity. The Centre has been established in order to initiate and ...
  • Z Kościuszki na Pomorską 

   Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The text covers the move of the Department of Philology of the University of Łodź from its previous seat at 65 Kościuszki Av. to the new modern building at 171/173 Pomorska St. Photographs depict the building of the former ...
  • Tuwimowie w Gräfenberku (Jeseniku). Ślad 

   Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)