Now showing items 21-40 of 46

  • Julian Tuwim – bywalec Domu Koncertowego w Łodzi. W kręgu fascynacji Scherzem b-moll Fryderyka Chopina 

   Ratajska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The text is devoted to Tuwim’s fascination with the music of Chopin, especially his Scherzo in B flat minor. It is closely associated with musical the poet’s musical ex - periences in the House Concert in Łódź. The text ...
  • Mężczyzna i jego upiory Henri-René Lenormanda, przykład dramatu stacyjnego 

   Kaczmarek, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   L’Homme et ses fantomes by Henri-René Lenormand is one of the most expressionist pieces of the French writer, today already forgotten. Inspired by the works of August Strindberg, the author of the drama explores new ways ...
  • Ogród wierszowej tradycji. Kilka uwag o Zachodzie słońca w Milanówku Jarosława Marka Rymkiewicza 

   Tryksza, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Rozważania koncentrują się wokół problemów poetyki tekstów Jarosława Marka Rymkiewicza pochodzących ze zbioru „Zachód słońca w Milanówku”. Szczególnie interesujące wydaje się być, strategiczne w założeniu, połączenie ...
  • List Stefana Napierskiego do Wandy i Seweryna Pollaków 

   Jarnotowska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   A letter from Stefan Napierski to his secretary and friend in charge of the artist's library, and his wife.
  • „Mój łódzki okres – to była moja młodość!”. Z Profesor Heleną Karwacką rozmawiają Krystyna Pietrych i Jacek Brzozowski 

   Karwacka, Helena; Brzozowski, Jacek; Kałowska, Agnieszka; Pietrych, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Profesorowie Krystyna Pietrych i Jacek Brzozowski rozmawiają z prof. Heleną Karwacką m.in. o krakowskich studiach polonistycznych i bibliotekoznawczych, współpracy z wybitnymi postaciami polskiej historii literatury, życiu ...
  • Recepcja dzieł Justusa Lipsjusza w piśmiennictwie polskim epok dawnych 

   Wichowa, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Justyna Dąbkowska-Kujko, autorka znakomitej monografii dawnych przekładów Lipsjusza na język polski, doświadczony filolog, pozwoliła sobie na pewną niekonsekwencję metodologiczną, mianowicie raz cytaty łacińskie dawała w ...
  • Pisarz jako czytelnik 

   Piglia, Ricardo; Kobyłecka-Piwońska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   In his essay ”The Writer as a Reader” Ricardo Piglia examines the effects of Witold Gombrowicz's stay in Buenos Aires in the years 1939-1963 on the culture of Ar- gentine. At the beginning, he discusses the ...
  • Literatura prywatna. Z Tarasem Prochaśką rozmawia prof. Krystyna Pietrych 

   Pietrych, Krystyna; Prochaśko, Taras; Kałowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Profesor Krystyna Pietrych rozmawia z ukraińskim pisarzem Tarasem Prochaśką o jego twórczości, zwłaszcza ostatniej książce, pt. W gazetach tego nie napiszą, diagnozującej przyczyny trudnej sytuacji politycznej Ukrainy, a ...
  • Malowanie kobiety w wierszu Kobiece Juliana Tuwima 

   Szkudlarek, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Poetycka wrażliwość wizualna Juliana Tuwima ukazuje rzeczywistość między widzialnym a niewidzialnym. Transformacja różnych obrazów w wierszu Kobiece zależy nie tylko od skierowania wzroku fizycznego czy ukierunkowaniu ...
  • Jak nas czytają za granicą - ankieta 

   Bułachowska, Julia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Ukraińska literaturoznawczyni, odpowiadająn na pytania kwestionariusza, mówi m.in. o specyfice odbiory literatury polskiej na Ukrainie i osobistych fascynacjach polskimi dziełami.
  • Czym jest dziś czytanie literatury (ankieta) 

   Dehnel, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Odpowiadając na pytania ankiety pisarz z niechęcia odnosi się do wszelkich prób tworzenia literackich rankingów. Mówi o książkach, które ostatnio okazały się dla niego ważne i tych, do których często powraca.
  • Odzyskiwanie Conrada 

   Medecka, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The text is a discussion of the UMCS publicationPolskość i europejskość w Josepha Conrada wizjach historii, polityki i etyki[Polishness and Europeanism in Joseph Conrad's vision of history, politics and ethics] edited by ...
  • Trudna lekcja kosmogonii. Metafizyka Tuwima i fenomenologia Ingardena 

   Michałowski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Próba interpretacji wiersza Tuwima Przyglądając się gwiazdom zostaje podjęta w kontekście Romana Ingardena fenomenologicznej teorii dzieła literackiego. Problem genezy świata i człowieka wpisuje się w szerokie konteksty: ...
  • Substancja miasta – wokół Trzech wierszy o fryzjerze Juliana Tuwima 

   Czyżak, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Artykuł zawiera interpretację lirycznego tryptyku Juliana Tuwima, zatytułowanego Trzy wiersze o fryzjerze. Uważny ogląd tekstów prowadzi do zwrócenia baczniejszej uwagi na wizję miasta będącego nie tyle tłem działań bohatera ...
  • La Morale de Madame Dulska – o francuskojęzycznej edycji dramatu Gabrieli Zapolskiej 

   Karwowska, Marzena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The article presents the bilingual French-Polish publication, entitled La Morale de Madame Dulska. Moralność Pani Dulskiej (2011). Editors of the volume (Danuta Knysz-Tomaszewska, Grzegorz Bąbiak and Cécile Bocianowski) ...
  • Dokąd zmierza literatura 

   Zatora, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Recenzja książki Tomasza Mizerkiewicza Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce. Praca Mizerkiewcza koncentruje się na statusie i miejscu literatury we współczesnym świecie. Jest zbiorem tekstów (naukowych ...
  • Między »Trans« a »Atlantykiem«. O trudnościach włoskiego i angielskiego przekładu Trans-Atlantyku 

   Szulim, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Tekst dotyczy dwóch tłumaczeń ,,Transatlantyku" Witolda Gombrowicza - na język angielski oraz na język włoski. Esej koncentruje się na ostatnim rozdziale powieści, tropiąc w nim translatorskie ciemne zaułki i ślepe uliczki. ...
  • Jak nas czytają za granicą - ankieta 

   Pobidasz, Irena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Odpowiadając na pytania ankiety ukraińska literaturoznawczyni mówi m.in. o specyfice nauczania literatury polskiej na Ukrainie, o polsko-ukraińskich związkach literackich i recepcji polskiej literatury najnowszej
  • Czym jest dziś czytanie literatury (ankieta) 

   Klejnocki, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   W odpowiedzi na pytania ankiety Jarosław Klejnocki przybliża historię własnych literackich fascynacji – młodzieńczych i wieku dojrzałego, mówi również o książkach, do których wraca – bezinteresownie i z obowiązku.
  • Leśmian romantyczny 

   Trybuś, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The author of the review discusses in detail six chapters of Piotr Szwed's book /Oddaleniec/ Poezja Bolesława Leśmiana wobec romantyzmu polskiego. He focuses on the eponymous link between Bolesław Leśmian ...