Now showing items 1-1 of 1

    • Jak nas czytają za granicą - ankieta 

      Bułachowska, Julia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      Ukraińska literaturoznawczyni, odpowiadająn na pytania kwestionariusza, mówi m.in. o specyfice odbiory literatury polskiej na Ukrainie i osobistych fascynacjach polskimi dziełami.