Show simple item record

dc.contributor.authorKissin, Konrad
dc.date.accessioned2015-02-07T08:04:46Z
dc.date.available2015-02-07T08:04:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2299-7458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6586
dc.description.abstractU Różewicza intertekstualność stanowiła zawsze ważną kategorią, związaną z imperatywem dialogowości - wielogłosowość ta stopniowo narasta w dziełach „poety z Radomska”. W późnej jego twórczości, już w latach 90., następuje zwrócenie się ku wzorcom estetycznym postmodernizmu. Pisarz ponadto wraca do projektów komiczności z początków swojej twórczości — tak na przykład w tomie Kup kota w worku pojawia się żywioł satyryczny. Parafrazy komiczne Różewicza, w zależności od tego czy modelem dla nich staje się wzorzec literacki czy rzeczywistość pozajęzykowa, zaliczyć można do parodii lub trawestacji. Różny jest też stosunek autora do wykorzystywanego tekstu, przebiega on od „pogodnych uśmiechów” (Staff, Filipowicz) do ostrza krytyki (Derrida, Masłowska). Niezależnie jednak od tego główną metodą jaką osiągany jest żart jest metoda komizmu degradacyjnego. Intertekstualność u Różewicza jest zawsze aktywna znaczeniotwórczo. Jego teksty reinterpretują prototyp, a przez to twórczo ingerują w teraźniejszość.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze;2
dc.subjectTadeusz Różewiczpl_PL
dc.subjectintertekstualnośćpl_PL
dc.subjectparafrazy komicznepl_PL
dc.subjectparodiapl_PL
dc.subjecttrawestacjapl_PL
dc.subjectpostmodernizmpl_PL
dc.titleKomizm a intertekstualia w późnej twórczości Tadeusza Różewiczapl_PL
dc.title.alternativeComedy and intertextuality in the late works by Tadeusz Różewiczpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number229-237pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKonrad Kissin – mgr, doktorant w Katedrze Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się intertekstualnością w badaniach literackich oraz twórczością Witolda Gombrowicza.pl_PL
dc.referencesBalbus Stanisław, Między stylami, Kraków 1996, s.123–124
dc.referencesBurkot Stanisław, Literatura polska po 1939 roku, Warszawa 2007, s. 86
dc.referencesMarkiewicz Henryk, Parodia a inne gatunki literackie, [w:] tenże, Nowe przekroje i zbliżenia: rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Warszawa 1974, s.102–118
dc.referencesMizerkiewicz Tomasz, Trzy koncepcje komizmu w poezji Tadeusza Różewicza, [w:] tenże, Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Poznań 2007, s. 204–239
dc.referencesRóżewicz Tadeusz, „Zostanie po mnie pusty pokój”, [w:] tenże, Przygotowanie do wieczoru autorskiego, Warszawa 1997, s. 21
dc.referencesRóżewicz Tadeusz, Appendix, [w:] tenże, Szara strefa, Wrocław 2002, s. 89
dc.referencesRóżewicz Tadeusz, Mężczyzna jak dziecko, czyli Czym się różni leszcz od krąpia. Parodia opowiadania Kornela Filipowicza, [w:] tenże, Kup kota w worku (work in progress), Wrocław 2008, s. 35
dc.referencesSobolewska Justyna, Mądrość kota, „Polityka” 2012, nr 9
dc.referencesWiedemann Adam, Pożegnanie „żywej mowy”, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 25
dc.referencesZiomek Jerzy, Powinowactwa literatury, Warszawa 1980, s. 377–382
dc.contributor.authorEmailkonkis89@o2.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record