Now showing items 1-1 of 1

    • Badanie korelacji kątowych kwantów gamma za pomocą układu EAGLE 

      Samorajczyk, Justyna (2015)
      W pracy przedstawiono wyniki analizy danych z eksperymentów, w których metodą korelacji kątowych badano jądra 130Ba, 140Sm i 124Cs wyprodukowane z użyciem wiązek ciężkich jonów dostarczonych przez cyklotron U-200P należący ...