Show simple item record

dc.contributor.authorNawratek, Krzysztof
dc.date.accessioned2014-12-01T07:54:15Z
dc.date.available2014-12-01T07:54:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationNawratek Krzysztof, (2014), O denerwującej niemożliwości inkluzywnej architektury , „Władza sądzenia”, nr 3, s. 43–50pl_PL
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5787
dc.description.abstractArtykuł rozważa możliwość i warunki zaistnienia architektury i przestrzeni inkluzywnej, reinterpretując i „uprzestrzenniając” idee powszechnego zbawienia (Orygenes) oraz punktu Omega (Theilard de Chardin, w interpretacji Paolo Solierego). Powołując się na chrześcijański „problem piekła” jako przestrzeni z definicji ekskluzywnej, artykuł konstruuje model architektury, która ów ekskluzywizm przezwycięża. Artykuł przywołuje przykłady zrealizowanych obiektów oraz elementy postmodernistycznych teorii architektonicznych, by pokazać możliwość dalszego rozwoju architektury poza obecnie obowiązujący paradygmat autonomicznego obiektu o zdefiniowanych funkcjach.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesWładza Sądzenia 3/2104;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectOrygenespl_PL
dc.subjectSolieripl_PL
dc.subjectTheilard de Chardinpl_PL
dc.subjectpostmodernizmpl_PL
dc.subjectarchitekturapl_PL
dc.titleO denerwującej niemożliwości inkluzywnej architekturypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number43-50pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSchool of Architecture, Design and Environment Plymouth University, UKpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr Krzysztof Nawratek – dyrektor studiów magisterskich w szkole architektury w Plymouth University (UK), teoretyk miasta, autor książek Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfikacji (Kraków 2005), Miasto jako idea polityczna (Kraków 2008, wydanie angielskie Plymouth 2011), Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji (Warszawa 2012, wydanie angielskie Washington 2012). W przygotowaniu Re-industrialisation and progressive urbanism (Nowy Jork 2015), [Architecture and Urbanism of] Radical Inclusivity (Plymouth 2015) oraz Autonomia, terytorium i ekonomia mocy. Studia nad miastem po-kapitalistycznym (Warszawa 2015).pl_PL
dc.referencesAllen, S. (1999). Points + Lines: Diagrams and Projects for the City. Princeton Architectural Press.pl_PL
dc.referencesBrown, D. S., Izenour, S., Venturi R. (1972). Learning from Las Vegas. Revised 1977. Cambridge MA: MIT Press.pl_PL
dc.referencesDeLanda, M. (2005). Intensive Science and Virtual Philosophy. London: Continuum.pl_PL
dc.referencesHabermas, J. (1997). Modernizm – niedokończony pro - jekt. W: R. Nycz (red.) Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyńskipl_PL
dc.referencesJencks, C. (2012). The Story of Post-Modernism: Five Decades of the Ironic, Iconic and Critical in Architecture [Kindle Edition] location 134pl_PL
dc.referencesKvanvig, J. (1993). The Problem of Hell. New York: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesMacDonnald, G. ed. (2011). “All Shall Be Well”: Explorations in Universal Salvation and Christian Theology, from Origen to Moltmann [Kindle Edition], location 1044.pl_PL
dc.referencesMcCullough, L. (2012). Conversations with Paolo Soleri (Conversations with Students) [Kindle Edition], location 7pl_PL
dc.referencesRossi, A. (1967). Introduction to Étienne-Louis Boullée, Architettura, saggio sull’arte. Padua: Marsiliopl_PL
dc.referencesRowe, C., Koetter, F. (1983). Collage City , Massachusetts: MIT Presspl_PL
dc.referencesSandercock, L. (2003). Cosmopolis II: Mongrel Cities in the 21st Century. London: Continuumpl_PL
dc.referencesTeilhard de Chardin, P. (2008). The Phenomenon of Man. New York: Harper Collins Publisherspl_PL
dc.contributor.authorEmailkrzysztof.nawratek@plymouth.ac.ukpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska