Repozytorium UŁ - Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce - fragmenty

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce - fragmenty

Pokaż pełny rekord



Tytuł: Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce - fragmenty
Autor: Pietras, Tomasz
Opis: Rodzina Oporowskich herbu Sulima była jedną z najważniejszych familii możnowładczych działających na obszarze tzw. szerokiej Wielkopolski w późnym średniowieczu. Z jej szeregów rekrutowało się m.in.: dwóch szefów kancelarii królewskiej Jagiellonów - podkanclerzy Władysław z Oporowa oraz Andrzej (jego bratanek), dwaj biskupi, w tym prymas Polski, liczni zasiadający w radzie królewskiej wojewodowie i kasztelanowie, posłowie ziemscy, królewscy dyplomaci oraz prałaci i kanonicy kapituł katedralnych. Oporowscy zaliczali się w XV stuleciu stale do stronnictwa dworskiego oraz często angażowali w różne akcje polityczne królów z dynastii Jagiellonów...
URI: http://hdl.handle.net/11089/4982
Data: 2014

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
oporowscy.pdf 5.585MB PDF Oglądaj/Otwórz

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź