Repozytorium UŁ - Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń

Pokaż pełny rekordTytuł: Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń
Autor: Stasiak, Andrzej
Streszczenie: Przełom XX i XXI w. to rozwoju tzw. gospodarki doznań, w której podstawowym towarem stają się nie konkretne produkty, ale emocje, przeżycia i doświadczenia klientów. Turystyka była i jest swoistym "przemysłem wakacyjnych doświadczeń". W ostatnich latach jednak jeszcze wyraźniej niż do tej pory kładzie się nacisk na świadome kreowanie produktów turystycznych silnie nasyconych emocjami. Usilnie dąży się do multiplikowania oraz intensyfikacji wrażeń turystów. Do najważniejszych działań w tym zakresie zaliczono: przekształcanie infrastruktury turystycznej w unikatowe atrakcje turystyczne, wzbogacanie tradycyjnych usług/pakietów usług o dodatkowe elementy zapewniające dodatkowe doznania i satysfakcje, wykorzystanie nowoczesnych technologii wzbogacania realnej przestrzeni turystycznej o wirtualne byty (rozszerzona rzeczywistość), a także wygodnego zapisywania doświadczeń turystycznych oraz dzielenia się wrażeniami z masową publicznością.The turn of the 20th and 21st c. was marked by the development of experience economy, in which the basic commodities are not specific products, but the customers' emotions, impressions and experiences. Tourism has always been a particular "holiday experience industry". In recent years, however, the importance of the conscious creation of emotional tourist products has become even greater, we may observe continuous efforts to multiply and intensify tourism experience. The key activities to achieve this goal include transforming tourism infrastructure into unique tourism attractions, enlarging traditional services/service packages by elements providing additional emotions and satisfaction, using modern technologies in order to add virtual entities to real tourism space (augmented reality), as well as to conveniently record tourism experience and share it with the public.
URI: http://hdl.handle.net/11089/4719
Data: 2013

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
PT W GOSPODARCE DOŚWIADCZEŃ.pdf 227.7KB PDF Oglądaj/Otwórz
TP IN EXPERIENCE ECONOMY.pdf 323.4KB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź