Repozytorium UŁ - Old Church Slavonic – Polish Textbooks, Grammars and Dictionaries

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Old Church Slavonic – Polish Textbooks, Grammars and Dictionaries

Pokaż pełny rekordTytuł: Old Church Slavonic – Polish Textbooks, Grammars and Dictionaries
Autor: Kawecka, Agata; Petrov, Ivan; Skowronek, Małgorzata
Streszczenie: Старославянско-полски учебници, граматики и речници. Статията съдържа коментиран преглед на всички познати старобългарско-полски и църковнославянско-полски речници, граматики, учебници и други научни, учебни и преводачески помагала, отпечатани преди всичко през XX и началото на XXI в. Авторите се спират по-подробно върху най-важните и най-популярни в университетската преподавателска дейност публикации, през дълги години и до днес използвани в полските славистични средища (за всички области на славянската филология – включително русистика и полонистика). Отделно се коментират лексикографски и лексикографско-енциклопедични трудове, предназначени за поляци, които могат да бъдат използвани в превод от старобългарски (и неговите по-късни редакции) на полски, като се отбелязват характерните им методологични черти и разлики в подхода към тълкуването на езика и реалиите на Slavia Orthodoxa. Представянето е придружено от подробно библиографско приложение, в което са изброени всички печатни издания на полски език (заедно с информация за техните преиздания).
Opis: Translated by Marek Majer
URI: http://hdl.handle.net/11089/4614
Data: 2013

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
9_2013_Palaeobulgarica.pdf 533.1KB PDF Oglądaj/Otwórz

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź