Now showing items 1-1 of 1

    • Ludzie starsi jako ofiary przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu 

      Gęsicki, Marcin; Trnka, Jakub; Susło, Robert; Siuta, Jędrzej; Drobnik, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
      Based on ZMS in Wroclaw analyzed data on crimes against life and health of older people carried out. They represent approximately 6% of offenses of this type. Frequently the perpetrator was known to the victim, although ...