Now showing items 1-3 of 3

  • Ludzie starsi jako ofiary przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu 

   Gęsicki, Marcin; Trnka, Jakub; Susło, Robert; Siuta, Jędrzej; Drobnik, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Based on ZMS in Wroclaw analyzed data on crimes against life and health of older people carried out. They represent approximately 6% of offenses of this type. Frequently the perpetrator was known to the victim, although ...
  • Osoby w podeszłym wieku jako szczególni uczestnicy ruchu drogowego 

   Susło, Robert; Siuta, Jędrzej; Trnka, Jakub; Gęsicki, Marcin; Drobnik, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Books and papers have been reviewed to find out which changes typical for old people are influencing the way they are taking part in traffic and results of the autopsies performed in the Forensic Medicine Department, ...
  • Sądowo-lekarskie problemy przy określaniu przyczyny zgonu w przypadku osób starszych, które zmarły w niejasnych okolicznościach 

   Susło, Robert; Siuta, Jędrzej; Trnka, Jakub; Gęsicki, Marcin; Drobnik, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   An analysis have been performed of the autopsies performed in the years 2008–2009 at the Forensic Medicine Department, Medical University, Wrocław, Poland to choose the death cases of people aged 60 years and above. Using ...