Show simple item record

dc.contributor.authorGrabowski, Jakub
dc.contributor.authorMilewska, Mariola
dc.contributor.authorStasiak, Andrzej
dc.date.accessioned2014-04-03T20:50:00Z
dc.date.available2014-04-03T20:50:00Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-83-918688-6-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/4084
dc.description.abstractPublikacja jest wynikiem realizacji w latach 2006-07 projektu pt. „Opracowanie i wprowadzenie nowych metod szkoleniowych w sektorze turystycznym – Turystyka dla wszystkich przy udziale specjalistów przeszkolonych w diadach” w ramach programu Leonardo da Vinci. W przedsięwzięciu wzięło udział 12 podmiotów (instytucji pozarządowych, stowarzyszeń, ośrodków badawczych, uczelni) z 8 krajów europejskich (Belgii, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Rumunii, Szwecji i Włoch). Głównym celem projektu było stworzenie oraz wdrożenie nowego systemu szkoleniowego dla pracowników przemysłu turystycznego, przy jednoczesnym zaangażowaniu osób niepełnosprawnych. Jego końcowym efektem jest powstanie kompletnego zestawu materiałów szkoleniowych dla audytorów turystyki dostępnej. Jednym z podstawowych warunków aktywnego włączenia osób niepełnosprawnych w turystykę jest jej całkowita dostępność. Ale nawet w krajach, w których od dawna dostrzega się problemy tej części społeczeństwa (Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania), występują bariery w podróżowaniu. Do najważniejszych z nich zalicza się: - ciągle jeszcze niewystarczający poziom dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych obiektów bazy turystycznej, - brak wyczerpującej, a zarazem wiarygodnej informacji o dostępności środków komunikacji oraz elementów infrastruktury turystycznej, które mogą sprostać oczekiwaniom i potrzebom turystów niepełnosprawnych. Niniejsza publikacja – jako jedna z pierwszych w Polsce – zwraca uwagę na specyficzne wymagania osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także wskazuje możliwości skutecznego kreowania oferty produktowej adekwatnej dla tego segmentu rynku. Podręcznik pomyślany jest jako materiał szkoleniowy dla diady: osoba pełnosprawna – osoba niepełnosprawna, która nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy. Dlatego na wstępie omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania rynku usług turystycznych oraz najważniejsze założenia polityki Unii Europejskiej mającej zapobiegać marginalizacji osób z różnymi dysfunkcjami. W kolejnym rozdziale dokonano charakterystyki niepełnosprawnych jako grupy docelowej dla sektora turystycznego. W rozwinięciu części I szczegółowo omówiono wymagania osób niepełnosprawnych (ruchowo, intelektualnie, niedowidzących i niewidomych, niedosłyszących i głuchych, alergików oraz osób starszych), a także niezbędne udogodnienia dla nich i wymagane techniki obsługi takich gości. Część II stanowi praktyczny poradnik audytora projektu DIADA oceniającego dostępność obiektów turystycznych dla niepełnosprawnych podróżnych. Publikacja powinna być pomocna w procesie kształcenia pracowników branży turystycznej, m.in. w zakresie oceny dostępności bazy turystycznej, udzielania praktycznych informacji na ten temat (z uwzględnieniem określonych ograniczeń w komunikacji), a także przygotowywania imprez turystycznych dla osób z różnymi dysfunkcjami i stosowania właściwych standardów obsługi takich gości.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w łodzipl_PL
dc.subjectturystyka niepełnosprawnychpl_PL
dc.subjectturystyka społecznapl_PL
dc.subjectDIADApl_PL
dc.titleVademecum organizatora turystyki niepełnosprawnychpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number194pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record