Show simple item record

dc.contributor.authorStachowiak, Jerzy
dc.date.accessioned2014-04-02T17:44:21Z
dc.date.available2014-04-02T17:44:21Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0039−3371
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/4069
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie dwóch przeciwstawnych stanowisk fi lozofi czno-naukowych, do których można przyporządkować dużą część badań nad władzą prowadzonych w ramach analizy dyskursu. Sygnowane są one nazwiskami Noama Chomsky’ego i Michela Foucault. Podstawą ich prezentacji jest dyskusja, w której udział wzięli obaj uczeni. Artykuł przedstawia opozycyjne spojrzenia na to, czym jest władza polityczna, co jest celem jej badania i ewentualnej zmiany oraz jaką rolę odgrywają w tych procesach takie pojęcia jak: walka, wolność czy sprawiedliwość. Dla wielu badaczy dyskursowych przejawów relacji władzy ten zestaw terminów wyznacza sferę umocowanych normatywnie konkretnych problemów wpisanych w praktykę badawczą. Tekst stawia sobie zadanie prześledzenia przesłanek dwóch sposobów teoretyczno-badawczego rozwiązania tych kwestii, poprzez zaprezentowanie częściowo przeciwstawnych argumentów służących nadaniu własnej optyce prawomocności lub moralnej słuszności.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Komitet Socjologii PAN Wydział Filozofii i Socjologii UWpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectanaliza dyskursupl_PL
dc.subjectrelacje władzypl_PL
dc.subjectkrytyka społecznapl_PL
dc.subjectChomskypl_PL
dc.subjectFoucaultpl_PL
dc.titleAnaliza relacji władzy w konkurencyjnych perspektywach Noama Chomsky’ego i Michela Foucaultpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number93-110pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Zakład Badań Komunikacji Społecznej,90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska