Show simple item record

dc.contributor.authorBarwiński, Marek
dc.date.accessioned2014-03-15T23:23:36Z
dc.date.available2014-03-15T23:23:36Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationBarwiński M., 2008, Wpływ granic oraz uwarunkowań politycznych na zmiany struktury narodowościowej i wyznaniowej na przykładzie Podlasia, [w:] Kulesza M., (red.) „Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej”, Łódź, s. 48-65.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-225-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3898
dc.description.abstractPorównując historyczną „stabilność” oraz etniczno-wyznaniową „trwałość” głównych granic politycznych na obszarze Podlasia, można zauważyć kilka zależności. Spośród granic politycznych wytyczonych na Podlasiu w ostatnim tysiącleciu, zdecydowanie najbardziej stabilne są dwa fragmenty ograniczające Podlasie od zachodu. Są to w większości granice średniowieczne, biegnące wzdłuż rzek lub bagien. Granice te, pomimo że bardzo stabilne, absolutnie nie mogą być uznane za „trwałe”, ponieważ w żaden sposób nie spowodowały zróżnicowania pogranicza pod względem etniczno-wyznaniowym. Innym przykładem granicy bardzo stabilnej (funkcjonującej przez 238 lat), za to o niezwykle słabej trwałości, jest dawna granica polsko-litewska. Natomiast dwoma granicami, których wytyczenie w bardzo istotny oraz trwały sposób wpłynęło na zmiany struktury etniczno-wyznaniowej ludności Podlasia, była granice niezbyt stabilna (107 lat) i wręcz „epizodyczna” (dwuletnia). Można stwierdzić, że gdyby te dwie granice wytyczono gdzie indziej, np. bardziej na wschód lub północ, dzisiejsza struktura etniczno-wyznaniowa Podlasia z pewnością wyglądała by inaczej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectPodlasiepl_PL
dc.subjectstruktura narodowościowapl_PL
dc.subjectstruktura religijnapl_PL
dc.subjectprawosławiepl_PL
dc.subjectmniejszości narodowepl_PL
dc.subjectBiałorusinipl_PL
dc.subjectUkraińcypl_PL
dc.subjectgranicepl_PL
dc.subjecttrwałość granicpl_PL
dc.subjectstabilnośc granicpl_PL
dc.subjectgeografia politycznapl_PL
dc.titleWpływ granic oraz uwarunkowań politycznych na zmiany struktury narodowościowej i wyznaniowej na przykładzie Podlasiapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number48-65pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska