Show simple item record

dc.contributor.authorBarwiński, Marek
dc.date.accessioned2014-03-11T22:43:14Z
dc.date.available2014-03-11T22:43:14Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationBarwiński M., 2005, Struktura narodowościowa i językowa mieszkańców południowo-wschodniej części województwa podlaskiego – porównanie wyników badań terenowych i Narodowego Spisu Powszechnego, [w:] Sadowski A. (red.), „Pogranicze. Studia społeczne”, t. XII, str. 67-84pl_PL
dc.identifier.issn1230-2392
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3855
dc.description.abstractW artykule przedstawiono wyniki terenowych badań ankietowych przeprowadzonych na Podlasiu w roku 1999, a raczej ich części dotyczącej struktury narodowościowej i językowej respondentów, oraz dokonano porównania tych danych z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku. Określanie struktury narodowościowej i językowej mieszkańców danego obszaru, za pomocą terenowych badań typu socjologicznego lub w trakcie NSP, nigdy nie będzie doskonałe. Obie te metody są – i zawsze pozostaną – obarczone błędami, a uzyskane wyniki można traktować wyłącznie jako przybliżony obraz rzeczywistości. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że wszelkie próby określenia struktury etniczno-językowej spowodują zaniżenie udziału społeczności „mniejszościowych”. Jest to spowodowane różnorodnymi przyczynami zarówno natury obiektywnej, jak i subiektywnej. Trudno również jednoznacznie wartościować te metody, wyrokować, która z nich jest „lepsza” lub „gorsza”. Przedstawiona analiza porównawcza „mniejszościowych” struktur narodowościowo-językowych części Podlasia, uzyskanych w całkowicie odmienny sposób, pokazała, że metody „urzędowe” i „socjologiczne” nie tyle się potwierdzają lub negują, co wzajemnie uzupełniają i wyjaśniają. Przedstawione łącznie dają zdecydowanie pełniejszy obraz rzeczywistości, zwłaszcza wtedy, kiedy dotyczą – tak jak na Podlasiu – bardzo zróżnicowanego pogranicza etniczno-kulturowego, gdzie podziały narodowe i językowe są niejednoznaczne, gdzie często brak jest stereotypowych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami tożsamości, gdzie nadal zachodzą procesy asymilacji, a część mieszkańców unika jednoznacznych deklaracji narodowościowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl_PL
dc.relation.ispartofseriesPogranicze. Studia społeczne;tom XII
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectPodlasiepl_PL
dc.subjectmniejszości narodowepl_PL
dc.subjectBiałorusinipl_PL
dc.subjectUkraińcypl_PL
dc.subjectspis powszechny 2002pl_PL
dc.subjectstruktura narodowościowa Polskipl_PL
dc.subjectgeografia politycznapl_PL
dc.titleStruktura narodowościowa i językowa mieszkańców południowo-wschodniej części województwa podlaskiego – porównanie wyników badań terenowych i Narodowego Spisu Powszechnegopl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number67-84pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska