Repozytorium UŁ - Struktura narodowościowa i językowa mieszkańców południowo-wschodniej części województwa podlaskiego – porównanie wyników badań terenowych i Narodowego Spisu Powszechnego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Struktura narodowościowa i językowa mieszkańców południowo-wschodniej części województwa podlaskiego – porównanie wyników badań terenowych i Narodowego Spisu Powszechnego

Pokaż pełny rekordTytuł: Struktura narodowościowa i językowa mieszkańców południowo-wschodniej części województwa podlaskiego – porównanie wyników badań terenowych i Narodowego Spisu Powszechnego
Autor: Barwiński, Marek
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki terenowych badań ankietowych przeprowadzonych na Podlasiu w roku 1999, a raczej ich części dotyczącej struktury narodowościowej i językowej respondentów, oraz dokonano porównania tych danych z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku. Określanie struktury narodowościowej i językowej mieszkańców danego obszaru, za pomocą terenowych badań typu socjologicznego lub w trakcie NSP, nigdy nie będzie doskonałe. Obie te metody są – i zawsze pozostaną – obarczone błędami, a uzyskane wyniki można traktować wyłącznie jako przybliżony obraz rzeczywistości. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że wszelkie próby określenia struktury etniczno-językowej spowodują zaniżenie udziału społeczności „mniejszościowych”. Jest to spowodowane różnorodnymi przyczynami zarówno natury obiektywnej, jak i subiektywnej. Trudno również jednoznacznie wartościować te metody, wyrokować, która z nich jest „lepsza” lub „gorsza”. Przedstawiona analiza porównawcza „mniejszościowych” struktur narodowościowo-językowych części Podlasia, uzyskanych w całkowicie odmienny sposób, pokazała, że metody „urzędowe” i „socjologiczne” nie tyle się potwierdzają lub negują, co wzajemnie uzupełniają i wyjaśniają. Przedstawione łącznie dają zdecydowanie pełniejszy obraz rzeczywistości, zwłaszcza wtedy, kiedy dotyczą – tak jak na Podlasiu – bardzo zróżnicowanego pogranicza etniczno-kulturowego, gdzie podziały narodowe i językowe są niejednoznaczne, gdzie często brak jest stereotypowych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami tożsamości, gdzie nadal zachodzą procesy asymilacji, a część mieszkańców unika jednoznacznych deklaracji narodowościowych.
URI: http://hdl.handle.net/11089/3855
Data: 2005

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie Opis
Barwiński_Pogranicze_2005.pdf 539.8KB PDF Oglądaj/Otwórz artykuł

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź