Show simple item record

dc.contributor.authorStawska, Joanna
dc.date.accessioned2014-03-11T19:26:53Z
dc.date.available2014-03-11T19:26:53Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationStawska J., Znaczenie instytucji bezpieczeństwa w aspekcie kryzysu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów w nadzorze finansowym, [w:] Urbanek P. (red.), Ekonomia i Zarządzanie w teorii praktyce. Mikro- i makroekonomiczne aspekty polityki ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 61 – 72.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-452-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3832
dc.descriptionAccordingly that financial activity is conducted on a pan-european level, there is a need to create institution that will serve as supervising of financial institutions at EU level. In order to maintain financial stability in the market of the European Union, are taken initiatives aimed at institutional and regulatory solutions for financial supervision. Work on a new financial architecture should contribute to the smooth operation of the safety net, particularly in the situation when the financial crises are economically costly.pl_PL
dc.description.abstractW ostatnim czasie, szczególnie ze względu na zaistniały kryzys finansowy, powstała potrzeba zweryfikowania bezpieczeństwa na rynkach finansowych (financial safety) oraz budowa międzynarodowej architektury finansowej (new international financial architecture), nazywanej również nowym międzynarodowym krajobrazem finansowym (new international financial landscape). W związku z tym, że działalność finansowa prowadzona jest na płaszczyźnie ogólnoeuropejskiej, istnieje potrzeba stworzenia instytucji sprawującej nadzór nad rynkami finansowymi na szczeblu unijnym. W celu zapewnienia stabilności finansowej UE podejmuje się szereg inicjatyw służących rozwiązaniom instytucjonalnym i regulacyjnym dotyczącym nadzoru finansowego. Prace nad nową architekturą finansową powinny przyczynić się do sprawnego działania sieci bezpieczeństwa, szczególnie w sytuacji kosztownych gospodarczo kryzysów finansowych. Celem artykułu jest przyjrzenie się regulacjom prawnym oraz działaniom instytucji sieci bezpieczeństwa w Unii Europejskiej szczególnie w sytuacji występowania kryzysu finansowego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia i zarządzanie w teorii i praktyce;tom 1
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectfinancial crisispl_PL
dc.subjectsafety netpl_PL
dc.subjectkryzys finansowypl_PL
dc.subjectfinancial supervisionpl_PL
dc.subjectNowa Umowa Kapitałowapl_PL
dc.subjectthe New Basel Capital Accordpl_PL
dc.titleZnaczenie instytucji bezpieczeństwa w aspekcie kryzysu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów w nadzorze finansowympl_PL
dc.title.alternativeThe importance of security institutions in terms of financial crisis with particular emphasis of the new financial supervisionpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number61 – 72pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Bankowości Centralnei i Pośrednictwa Finansowego, Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska