Show simple item record

dc.contributor.authorMiszczak, Ewa
dc.date.accessioned2014-02-15T20:30:04Z
dc.date.available2014-02-15T20:30:04Z
dc.date.issued2010-06
dc.identifier.citationEwa Miszczak, Aktywność seniorów sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia się, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, 24-33pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-62378-09-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3535
dc.description.abstractStarość jest tym etapem w życiu człowieka, który potocznie kojarzy się ze spadkiem sił, zniedołężnieniem, biedą i biernością. Jest to czasami nawet kil-kudziesięcioletni okres w życiu, po którym nie ma już następnego, a jego zakończe-nie stanowi śmierć. Taka perspektywa nie nastraja optymistycznie i wielu seniorów prezentuje postawę pełną zniechęcenia, pesymizmu i niechęci do jakiejkolwiek dzia-łalności w starości. Postawa taka jest przejawem niezdrowego podejścia do życia i nieakceptowania siebie samego. Osiągając wiek emerytalny, ma się przed sobą, sta-tystycznie biorąc, jeszcze wiele lat życia wolnego od rygoru obowiązkowej pracy zawodowej, z których można korzystać zgodnie z własnymi preferencjami, zakłada-jąc sprzyjające okoliczności. W Polsce w ostatnich czasach wielu seniorów, dyspo-nując wolnym czasem, pragnie go wykorzystać konstruktywnie i skierować swoje si-ły i możliwości na działanie twórcze, przynoszące pożytek lub choćby zadowolenie. Takie działania są ze wszech miar godne pochwały, przyczyniając się bowiem do zwiększenia aktywności seniorów oraz ich widocznego zaistnienia w przestrzeni społecznej, w pewnym stopniu neutralizują oddziaływanie negatywnego stereotypu starości wśród młodszych członków społeczeństwa.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Biblioteka, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectAktywnośc seniorówpl_PL
dc.subjectTwórczośc w starszym wiekupl_PL
dc.titleAktywność seniorów sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia siępl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number24-33pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska