Show simple item record

dc.contributor.authorPerek-Białas, Jolanta
dc.contributor.authorStypińska, Justyna
dc.date.accessioned2014-02-15T19:32:49Z
dc.date.available2014-02-15T19:32:49Z
dc.date.issued2010-06
dc.identifier.citationJolanta Perek-Białas, Justyna Stypińska, Łączenie pracy i opieki nad osobą starszą – wpływ na jakość życia opiekuna, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Uniwersytet Łódzki, 136-148pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-62378-09-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3526
dc.description.abstractSprawowanie opieki nad osobą starszą w połączeniu z wykonywa-niem pracy zawodowej nie jest zagadnieniem szeroko omawianym we współczesnej polskiej literaturze gerontologicznej, socjologicznej czy psychologicznej. W niniej-szym artykule zastanawiamy się nad wpływem łączenia obu tych obowiązków na jakość życia pracującego opiekuna osoby starszej. Wyniki wybranych badań wska-zują na fakt większego niż przeciętne obciążenia pracujących opiekunów w stosun-ku do niepracujących opiekunów, a także w stosunku do osób nie posiadających obowiązków opiekuńczych. Pracujący opiekunowie widzą w sprawowaniu opieki przeszkodę w innych aktywnościach życiowych, co nie pozostaje bez wpływu na ich ogólne samopoczucie. Zaprezentujemy wyniki wywiadów jakościowych z pracu-jącymi opiekunami, które zostały zrealizowane w ramach międzynarodowego pro-jektu Carers&Work. Pracujący opiekunowie (głównie starsi, 50+) nie tylko subiek-tywnie oceniają swoje obecne życie nienajlepiej (przykładowo: złe samopoczucie, poczucie bezradności, wykluczenia), ale też obiektywnie można wnioskować, że ich sytuacja nie jest dobra (problemy ze zdrowiem, np. kręgosłupem, ciśnieniem, ane-mia). W oparciu o wyniki wskazano wstępne rekomendacje, które mogą zapobiegać obniżeniu jakości życia nie tylko pracujących opiekunów, ale generalnie wszystkim osobom, które zajmują się opieką nad osobami starszymi.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectopieka nad osobą starsząpl_PL
dc.subjectpracujący opiekunowiepl_PL
dc.subjectjakość życiapl_PL
dc.titleŁączenie pracy i opieki nad osobą starszą – wpływ na jakość życia opiekunapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number136-148pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Handlowapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagiellońskipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska