Show simple item record

dc.contributor.authorKujawińska Courtney, Krystyna
dc.contributor.authorSosnowska, Monika
dc.date.accessioned2014-02-13T01:50:47Z
dc.date.available2014-02-13T01:50:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-83-937506-0-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3489
dc.descriptionPublikacja przygotowana w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Zbiór esejów poświęconych zagadnieniom genderowym w kontekście literatury, sztuki, mediów i języka.
dc.description.sponsorshipPublikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historycznypl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectgenderpl_PL
dc.subjectkultura
dc.titleKultura spod znaku genderpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013
dc.page.number1-222pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznychpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska