Show simple item record

Intergenerational relations: social policy perspective

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2014-02-08T12:46:08Z
dc.date.available2014-02-08T12:46:08Z
dc.date.issued2010-10
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Co łączy pokolenia? Relacje międzypokoleniowe z perspektywy polityki społecznej, „Polityka Społeczna”, 2010, nr 10, 7-12pl_PL
dc.identifier.issn0137-4729
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3462
dc.description.abstractWydłużanie się trwania życia samoczynnie prowadzi do zwiększonej częstości występowania wielopokoleniowości. Zjawisko to zostało dostrzeżone przez polityką społeczną, przede wszystkim dzięki teoretycznym podejściom w ramach gerontologii społecznej, ukierunkowanym na wyjaśnienie kształtu i skali publicznego wsparcia dla osób starszych. Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych z punktu widzenia polityki społecznych zagadnień odnoszących się do relacji międzypokoleniowych: więzi, solidarności i kontraktu między różnymi pokoleniami.pl_PL
dc.description.abstractIncreasing life expectancies are related with increase in frequency of intergenerational contacts. The phenomenon was noticed by social policy, especially indirectly, via theoretical approaches formulated by social gerontologists focused on explanation on extent and forms of public support for the elderly. The main aim of the article is to indicate the most important – from the social policy position – issues related to intergenerational relations: bonds, solidarity and contract between generations.
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Pracy i Spraw Socjalnychpl_PL
dc.relation.ispartofseries„Polityka Społeczna”;2010, nr 10
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrelacje międzypokoleniowepl_PL
dc.subjectwięź międzypokoleniowapl_PL
dc.subjectsolidarność międzypokoleniowapl_PL
dc.subjectumowa międzypokoleniowapl_PL
dc.titleCo łączy pokolenia? Relacje międzypokoleniowe z perspektywy polityki społecznejpl_PL
dc.titleIntergenerational relations: social policy perspective
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number7-12pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska