Czasopismo naukowe poświęcone finansom i prawu finasowemu, wydawane przez Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji.

Redakcja czasopisma przyjmuje do publikacji artykuły poświęcone szeroko rozumianej tematyce finansów, zwłaszcza dotyczące rynków finansowych, a także ich uczestników, instytucji finansowych, i ich klientów, instrumentów i regulacji prawnych. Artykuły uwzględniające różne perspektywy od mikro do makro ekonomicznych, poruszające problematykę lokalną, krajową, międzynarodową oraz o znaczeniu globalnym.
Zapraszamy do współpracy Autorów, którym są bliskie nie tylko zagadnienia efektywności finansowej, racjonalności prawa, ale także tych, którzy akcent kładą na społeczny aspekt finansów. Zachęcamy do publikowania zarówno osoby związane ze światem akademickim jak i przedstawicieli praktyki, których interesuje i intryguje świat finansów.

WWW: finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl
e-mail: joffl@uni.lodz.pl

Collections in this community

Recent Submissions

 • Obsługa klienta detalicznego w procesie kredytowym 

  Nowak, Katarzyna (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Warunki podjęcia właściwej decyzji kredytowej przez konsumenta kształtuje nie tylko cena, ale także obsługa w banku. Rzetelnie i prawidłowo przeprowadzona obsługa klienta w procesie kredytowym jest w interesie kredytodawcy ...
 • Rzecznik Finansowy – Analiza działalności w zakresie alternatywnych metod rozstrzygania sporów 

  Liwoch, Piotr (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2018)
  Artykuł traktuje o stosunkowo nowym podmiocie – Rzeczniku Finansowym – który przede wszystkim podejmuje działania na rzecz ochrony klienta indywidualnego korzystającego z usług podmiotów rynku finansowego. W niniejszej ...
 • Od redakcji 

  Hajdys, Dagmara (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
 • Dodatek kwartalny 

  Grzesiak, Lena; Zimny, Artur; Stępniak, Ardian; Witecka, Magdalena; Jabłoński, Maciej (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
 • Pranie pieniędzy w świetle regulacji finansowych 

  Jaszek, Tomasz (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Proceder prania pieniędzy zalicza się do kategorii przestępstw o charakterze gospodarczym. Skala tego zjawiska stanowi temat wielu dyskusji i rozważań na arenie międzynarodowej. Światowe organizacje takie jak OECD czy FATF ...
 • Czynniki wpływające na rozliczenie krajowych transakcji w podatku od wartości dodanej w firmach świadczących usługi transportu drogowego towarów 

  Owczarek, Ewelina (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Niniejszy artykuł został napisany w związku z licznymi problemami podatników z prawidło-wym rozliczeniem podatku od wartości dodanej. Problemy te wynikają między innymi z częstych zmian przepisów podatkowych, ciągłym ...
 • Dodatek Kwartalny 

  Grzesiak, Lena; Konopacka, Joanna; Stępniak, Adrian; Zimny, Artur (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018)
 • Od Redakcji 

  Czechowska, Iwona Dorota (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018)
 • Dodatek kwartalny 

  Grzesiak, Lena; Zimny, Artur; Łapkowska, Anna; Braciak, Marta; Witecka, Magda; Witczak, Radosław (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018)
 • Sektor fin-tech – zagrożenie czy szansa dla banków? 

  Zelga, Kamila (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018)
  Postępująca globalizacja oraz dominacja nowoczesnych technologii powodują modyfikacje na wielu obecnych rynkach towarów oraz świadczonych usług. Banki podkreślają ideę równych szans dla wszystkich uczestników rynku, jednak ...
 • Efektywność inwestycji na rynku kryptowalut i inwestycji na rynku giełdowym – ujęcie porównawcze 

  Wyderka, Dominika; Saganowski, Tomasz (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018)
  W internetowym świecie coraz częściej wykorzystywane są systemy wirtualnych walut. Do najbardziej popularnych i zdecentralizowanych należy bitcoin. Celem artykułu będzie ocena opłacalności inwestycji na dwóch różnych rynkach ...
 • Ocena zmian w zakresie cen transferowych w Polsce i ich wpływ na obowiązki podatników 

  Przydatek, Karol (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018)
  W ostatnim czasie miały miejsce duże zmiany w zakresie cen transferowych zwiększające wymogi dokumentacyjne wielu przedsiębiorstw. Jak każde zmiany prawne, mają one przynieść określone efekty. Historia cen transferowych w ...
 • Edukacja w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego jako przejaw ochrony praw podatnika 

  Ołówko, Natalia (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018)
  Artykuł ma na celu przybliżenie praw przysługujących podatnikom zawartych zarówno w ustawie zasadniczej, jak i w Ordynacji podatkowej oraz skonfrontowanie ich ze stopniem wiedzy podatni-ków o podstawach funkcjonowania ...
 • Sources of income among polish students from silesian region, their attitude to saving, investing and risk 

  Kałuża, Wioleta; Brocka, Dagmara (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018)
  The purpose of this article is to examine the attitude to saving, investing and risk of students, as an important group of potential clients of financial institutions. Students who are just entering the financial markets ...
 • Społeczne, demograficzne, ekonomiczne i geograficzne uwarunkowania zarządzania budżetem domowym w Polsce 

  Abramczyk, Damian (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018)
  The basic task of households is spending and satisfying the needs of its users. Each of us, creates households, generates income for the family budget, regardless of age, gender, personal or health situation. Over the ...
 • Od redakcji 

  Hajdys, Dagmara (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018)
 • Nowe zagrożenia a metody ochrony usług finansowych w sektorze bankowości mobilnej na przykładzie studentów lubelskich uczelni 

  Sobiesiak, Magdalena; Zagrodniczek, Paweł (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-06)
  Celem niniejszego artykułu jest zbadanie świadomości konsumentów w zakresie korzystania z bankowości mobilnej w Polsce. Zaprezentowano również ewolucję bankowości mobilnej, a także skalę zjawiska jej występowania. Opracowanie ...
 • Cykl koniunkturalny gospodarki polski w latach 1996–2017 

  Pawęta, Bartosz (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018)
  Economic fluctuations have always fascinated researches regardless of the approach the took to explain them. It is the human nature to seek for patterns in various areas, economy being one of them. For this the attempt was ...
 • Działalność kompensacyjna ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego w Polsce w latach 2012–2016 

  Urbanek, Joanna (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-06)
  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni unikatową rolę na polskim rynku ubezpieczenio-wym. Jako jedyna instytucja w sposób kompleksowy chroni ubezpieczonych i poszkodowanych. W artykule omówiono misje i sposób działania ...
 • Znajomość praw i obowiązków – jako jedna z metod ochrony konsumenta na rynku usług bankowych 

  Lubaś, Magdalena (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-06)
  Celem niniejszego artykułu jest wskazanie praw i obowiązków, jakie przysługują konsumentowi na rynku usług bankowych, czego może się domagać od banku, a na co nie musi się zgadzać. Jeśli konsument wie, jakie uprawnienia ...

View more