Show simple item record

dc.contributor.authorBorowicz, Andrzej
dc.contributor.editorKrawczyk, Ryszard Paweł
dc.contributor.editorBorowicz, Andrzej
dc.date.accessioned2020-09-22T09:21:04Z
dc.date.available2020-09-22T09:21:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBorowicz A., Ilościowe i jakościowe problemy zamówień publicznych w procesie inwestycyjno-budowlanym, [w:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, R. P. Krawczyk, A. Borowicz (red.), WUŁ, Łódź 2016, http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-114-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32254
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofAktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleIlościowe i jakościowe problemy zamówień publicznych w procesie inwestycyjno-budowlanympl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number195-208pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Inwestycji i Nieruchomościpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-115-0
dc.referencesBorowicz A., Sposób obliczania cen ofertowych w świetle zapisów SIWZ, [w:] Inwestycje budowlane w sektorze publicznym – aktualne uwarunkowania i aspekty praktyczne. XII konferencja naukowo-techniczna, Ciechocinek 19–20 października 2006 r., Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesBorowicz A., Jak obliczyć cenę oferty w zamówieniach publicznych, Ciechocinek 2011.pl_PL
dc.referencesBorowicz A., Wiarygodność kosztorysu inwestorskiego, „Prawo Zamówień Publicznych” 2014, nr 1.pl_PL
dc.referencesBorowicz A., Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym: tendencje i zagrożenia, [w:] Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian, red. H. Nowicki, P. Nowicki, Wrocław 2015.pl_PL
dc.referencesBorowicz A., Warwas A., Profesjonalizacja kosztorysowania inwestorskiego w zamówieniach publicznych, artykuł przyjęty do druku w kwartalniku naukowym „Prawo Zamówień Publicznych”.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-114-3.11


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe