Show simple item record

dc.contributor.authorDemeško, Jan
dc.date.accessioned2020-07-09T08:40:04Z
dc.date.available2020-07-09T08:40:04Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32112
dc.description.abstractNiniejsza rozprawa doktorska składa się z cyklu trzech artykułów dotyczących zagadnień związanych z zawartością wybranych pierwiastków śladowych w różnych tkankach twardych sarny europejskiej, a także porównania zmienności pomiędzy różnymi ekotypami zamieszkującymi teren Polski środkowej i okolic Wilna na Litwie. Sarny ekotypu polnego miały wyższe średnie stężenia niektórych pierwiastków śladowych w porównaniu z sarną leśną. Różnice te były zgodne ze zróżnicowaniem stężeń metali ciężkich w środowisku (w obwodach łowieckich o różnym stopniu lesistości), co zostało ocenione na drodze analizy ich poziomu w organach czterech gatunków roślin będących ważnym elementem diety sarny. Ujawniły się różnice we wzorcach bioakumulacji pierwiastków śladowych między tkankami twardymi u sarny. Wykazana istotnie statystycznie cieńsza warstwa szkliwa korony trzeciego dolnego trzonowca u sarny ekotypu polnego. Tkanki twarde: kostna i zęby sarny można wykorzystać jako wiarygodny wskaźnik zanieczyszczenia środowiska. Dalszy wzrost zanieczyszczeń środowisk antropogenicznych może mieć negatywne konsekwencje dla populacji zwierząt łownych, a także dla konsumentów dziczyzny. Udowodniliśmy potrzebę uwzględnienia czynnika jakim jest wiek w badaniach ekotoksykologicznych dziko żyjących zwierząt.pl_PL
dc.description.sponsorshipUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsarnapl_PL
dc.subjectekotyppl_PL
dc.subjectpierwiastki śladowepl_PL
dc.subjectszkliwopl_PL
dc.titleZróżnicowanie ekotypów sarny (Capreolus capreolus): badanie porównawcze zawartości pierwiastków śladowych w tkankach twardych i plastyczności fenotypowej grubości szkliwapl_PL
dc.title.alternativeEcotypes variation in the European roe deer (Capreolus capreolus): a comparative study in trace element content of hard tissues and phenotypic plasticity thickness of enamelpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number66pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiskapl_PL
dc.contributor.authorEmailjan.demesko@biol.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorMarkowski, Janusz
dc.dissertation.reviewerWerka, Joanna
dc.dissertation.reviewerKamieniarz, Robert
dc.disciplinenauki biologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe