Show simple item record

dc.contributor.authorPietras, Aleksandra
dc.contributor.editorRogozińska-Pawełczyk, Anna
dc.date.accessioned2020-06-04T07:19:13Z
dc.date.available2020-06-04T07:19:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPietras A., Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników jako inwestycja w kapitał ludzki, [w:] Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne, Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 153-162, doi: 10.18778/7969-890-5.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-890-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32021
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofRogozińska-Pawełczyk A. (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpodnoszenie kwalifikacji zawodowychpl_PL
dc.subjectpracownicypl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.titlePodnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników jako inwestycja w kapitał ludzkipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number153-162pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-891-2
dc.referencesBaran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Lex, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesBuchelt B., Kubica I., Łukasiewicz G., Purgał-Popiela J., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesDral A., Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, „Monitor Prawa Pracy” 2010, nr 11.pl_PL
dc.referencesFlorek L. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesFrączek M., O podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w kodeksie pracy, „Służba Pracownicza” 2010, nr 11.pl_PL
dc.referencesFrączkowski K., Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks Pracy. Komentarz, Lex, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesGóral Z., O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesJarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin 2010.pl_PL
dc.referencesMuszalski W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Lex, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesRundo A., Kapitał ludzki a innowacyjność przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesStrojna E., Szkolenia – to się opłaca, „Służba Pracownicza” 2010, nr 11.pl_PL
dc.referencesWagner B. (red.), Kodeks Pracy 2011. Komentarz, Gdańsk 2011.pl_PL
dc.referencesWojciechowski P., Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników po zmianach – zasady i wątpliwości, „Monitor Prawa Pracy” 2010, nr 11.pl_PL
dc.referenceshttp://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/ksztalcenie-zawodowe-w-przedsiebiorstwach-w-polsce-w-2010-r-,4,2.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.parp.gov.pl/files/74/517/19001.pdfpl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, Dz.U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy; tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 25 maja 2005 r., I PKN 657/99, Lex nr 44904.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-890-5.13


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe