Show simple item record

dc.contributor.authorMikołajek-Gocejna, Magdalena
dc.contributor.editorDuraj, Natasza
dc.date.accessioned2020-04-23T15:57:44Z
dc.date.available2020-04-23T15:57:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMikołajek-Gocejna M., Asymetria informacyjna a otwartość informacyjna spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa, Duraj N. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 69-81, doi: 10.18778/7969-096-1.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-096-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31839
dc.description.abstractInformation asymmetry can be defined as the imbalance of information to market participants. It follows that investment decisions are not always rational because of the difficulty of reading the market signals caused by asymmetric information. This article attempts to answer the question of whether the information openness of companies listed on Warsaw Stock Exchange has an impact on information asymmetry in the market.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDuraj N. (red.), Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectinformation asymmetrypl_PL
dc.subjectinvestor relationpl_PL
dc.subjectinformation opennesspl_PL
dc.subjectdisclose informationpl_PL
dc.subjectrelacje inwestorskiepl_PL
dc.titleAsymetria informacyjna a otwartość informacyjna spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawiepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number69-81pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-713-7
dc.referencesAkerlof G. A., The Market for ’Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, „The Quarterly Journal of Economics”, August 1970, vol. 84, no. 3pl_PL
dc.referencesAttig N., Fong W-M., Godhoum Y., Lang L. H. P., Effect of Large Shareholding on Information Asymmetry and Stock Liquidity, http://www.chaire-produits-derives.uqam.ca/pages/textes/recherche/documents/cdpd03-06.pdf.pl_PL
dc.referencesBarry C., Brown S., Differential information and security market equilibrium, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1985, no. 20.pl_PL
dc.referencesBarry C., Brown S., Differential information and the small firm effect, „Journal of Financial Economics” 1984, no. 13.pl_PL
dc.referencesBhushan R., Firm characteristics and analyst following, „Journal of Accounting and Economics” 1989, vol. 11, no. 2.pl_PL
dc.referencesBoumoshleha A. S., Reeba D. M., Inside Directors, Managerial Competition and the Asymmetric Problem, „Social Science Research Network”, http://www.ssrn.com/abstract=674082.pl_PL
dc.referencesCai J., Qian Y., Liu Y., Information Asymmetry and Corporate Governance, Drexel College of Business Research Papers, No. 02, 2008, http://ssrn.com/abstract=1082589.pl_PL
dc.referencesClemente A. G., Labat B. N., Corporate Governance Mechanisms And Voluntary Disclosure, Universidad Autónoma de Madrid Facultad de CC. Económicas y Empresariales, Departamento de Contabilidad, http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvcongresoaeca/cd/73a.pdfpl_PL
dc.referencesCormier D., Ledoux M.-J., Magnan M., Aerts W., Corporate governance and information asymmetry between managers and investors, Emerald Group Publishing Limited, 26 May 2009.pl_PL
dc.referencesDaniłowska A., Asymetria informacyjna i jej przezwyciężanie na rynku kredytów rolniczych, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2008_T95_z3-4_s38.pdf.pl_PL
dc.referencesDemsetz H., The cost of transactions, „Quarterly Journal of Economics” 1968, no. 20.pl_PL
dc.referencesDziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesFilbeck G., Webb S. E. , Information asymmetries, managerial ownership, and the impact of layoff announcements on shareholder wealth, „Quarterly Journal of Business and Economics” 2001, vol. 40(2) (QJBE – Lincoln, Neb: College of Business Administration, ISSN 0747-5535, ZDB-ID 859563x).pl_PL
dc.referencesGarcia-Meca E., Bridging the gap between disclosure and use of intellectual capital information, „Journal of Intellectual Capital” 2005, no. 6.pl_PL
dc.referenceshttp://www.piri.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm.pl_PL
dc.referencesHuddart S., Ke Bin, Information asymmetry and cross-sectional determinants of insider trading, „Contemporary Accounting Research” 2007, vol. 24(1).pl_PL
dc.referencesKaraban B., Zjawisko asymetrii informacyjnej i niewiedzy uczestników rynku na przykładzie rynku kapitałowego w Polsce, (maszynopis powielony).pl_PL
dc.referencesKim O., Verrecchia R. E., Liquidity and volume around earning announcements, „Journal of Accounting and Economics” 1994, no. 17(1–2).pl_PL
dc.referencesMerton R. C., A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information, „Journal of Finance, American Finance Association” 1987, vol. 42(3).pl_PL
dc.referencesPolański B., Pietrzak Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPopławski W., Akcjonariusze mniejszościowi i ich pozycja na rynku kapitałowym, „Organizacja i Kierowanie” 2003, nr 1.pl_PL
dc.referencesRosses Jr. J. B., A Nobel Prize for Asymmetric Information: The Economic Contribution of George Akerlof, Michael Spence and Joseph Stiglitz, „Review of Political Economy” 2003, vol. 15, no. 1.pl_PL
dc.referencesSpence A. M., Job Market Signaling, „Quarterly Journal of Economics” 1973, vol. 78, no. 3.pl_PL
dc.referencesStiglitz J. E., Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, PTE, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesStiglitz J. E., Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesVerrecchia R. E., Discretionary Disclosure, „Journal of Accounting and Economics” 1983, no. 5.pl_PL
dc.referencesVerrecchia R. E., Information Quality and Discretionary Disclosure, „Journal of Accounting and Economics” 1990, no. 12.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-096-1.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe