Show simple item record

dc.contributor.authorGaj, Beata
dc.contributor.editorWorsowicz, Monika
dc.contributor.editorFiołek-Lubczyńska, Bogumiła
dc.date.accessioned2020-02-03T10:56:03Z
dc.date.available2020-02-03T10:56:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationGaj B., Genethliacon Barbarae Bogołębskiej, czyli o potrzebie świętowania urodzin i jubileuszy / The Genethliacon of Barbara Bogołębska: On the Need of Celebrating Birthdays and Jubilees, [w:] Tropami retoryki, stylistyki i dziennikarstwa. Tom dedykowany Profesor Barbarze Bogołębskiej, M. Worsowicz, B. Fiołek-Lubczyńska (red.), WUŁ, Łódź 2019, http://dx.doi.org/10.18778/8142-285-7.04.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-285-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31406
dc.description.abstractW najpopularniejszych polskich słownikach terminów literackich, które opisują nawet gatunki dawno wymarłe i jednostkowe np. dramatu japońskiego czy indyjskiego, nie ma podstawowych informacji o gatunku obecnym w literaturze europejskiej (i nie tylko) przez co najmniej 23 wieki aż po dziś dzień. Genethliakon jest gatunkiem potwierdzonym od czasów Kallimacha (III w. p.n.e), który uświetnia narodziny lub rocznicę urodzin; czasami o charakterze lirycznym, dramatycznym lub retorycznym, obecnie nadal uprawianym w wielu językach świata (zgodnie z prastarą tradycją również po łacinie). Artykuł opisuje zarys rozwoju tego gatunku w tradycji europejskiej. Pierwsze piosenki urodzinowe, najczęściej odwołując się do konotacji Apollińskich, łączyły narodziny człowieka ze światłem i poezją. Co jest szczególnie interesujące, podstawowe cechy „genów” genethliakonu nie uległy w ciągu wieków znaczącym zmianom. Świętowanie narodzin, rocznic lub innych jubileuszy wciąż kojarzy się z życzeniami, ofiarowaniem prezentów, w tym tworzonej na tę okoliczność poezji. Być może warto zachować tak piękne tradycje, dając komuś taki samodzielnie napisany genethliakon jak np. ... Genetliacon Barbarae Bogołębskae dedicatum.pl_PL
dc.description.abstractThe majority of popular Polish dictionaries of literary terms, which define even long-extinct and specific genres, ex. Japanese or Indian drama, probably do not contain any basic information on the genre, appearing in European (and not only) literature for at least 23 centuries until this day. Genethliakon is a confirmed genre since the times of Kallimach (3rd century B.C.), which honors the birth or anniversary of birth, sometimes of a lyrical, dramatized or rhetoric-epic nature. Nowadays, it is still cultivated in many languages of the world (also in Latin, accordingly to its tradition). This article shows progression of this genre in the European tradition. First birthday songs (most often by recalling the Apollonian connotations), connected the birth of man with light and poetry. What is particularly interesting, the basic features of genethliacon’s „genes” have not undergone significant changes over the centuries. Celebrating birth, anniversaries or other jubilees is still associated with wishes, offering gifts – including the creation of poetry. Perhaps such beautiful tradition is worth maintaining by giving someone a self-written song like… Genetliacon Barbarae Bogołębskae dedicatum.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTropami retoryki, stylistyki i dziennikarstwa. Tom dedykowany Profesor Barbarze Bogołębskiej;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgenethliaconpl_PL
dc.subjecttradycjapl_PL
dc.subjectjubileuszpl_PL
dc.titleGenethliacon Barbarae Bogołębskiej, czyli o potrzebie świętowania urodzin i jubileuszypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number33-44pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, Katedra Mediewistyki i Neolatynistykipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-490-5
dc.referencesAnthologia Graeca (Anthologia Palatina), Hrsg. H. Beckby, Heimeran Verlag, München 1965.pl_PL
dc.referencesBowerman H.C., The Birthday as a Commonplace of Roman Elegy, „The Classical Journal” 1917, Vol. 12, No. 5, s. 310–318.pl_PL
dc.referencesCesareo E., Il carme natalizio nella poesia latina, Orfani Guerra, Palermo 1929.pl_PL
dc.referencesDer neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Das klassische Altertum und seine Rezeptionsgeschichte, Hrsg. H. Cancik, H. Schneider, t. 2, J.B. Metzler Verlag, Stuttgart 1996–2010.pl_PL
dc.referencesFrontisi-Ducroux F., Oko, wzrok, spojrzenie – kilka greckich wyobrażeń, w: Antropologia antyku greckiego, red. P. Majewski, L. Trzcionkowski, W. Lengauer, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 422–431.pl_PL
dc.referencesGaj B., Genethliakon – pieśń ku czci życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesLuck G., The Latin Love Elegy, Methuen, London 1959.pl_PL
dc.referencesMorawski K., Zarys literatury rzymskiej, PAU, Warszawa 1922.pl_PL
dc.referencesMorhof G., Polyhistor, sive de auctorum notitiaet rerum commentarii, quibus praeterea varia ad omnes disciplinas Consilia et subsydia proponuntur, Sumptibus Petri Böckmanni, Lubecae 1688.pl_PL
dc.referencesNadolski B., Imieniny i urodziny w tradycji chrześcijańskiej Europy, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesRadke A.E., Iubila natalicia vel antithreni (contra Threnos Iohannis Cochanovii), Fundacja Nauki i Kultury na Śląsku, Opoliae 2009.pl_PL
dc.referencesRadke A.E., Lanx satura memorabilium Anni MMXI, Fundacja Nauki i Kultury na Śląsku, Opoliae 2012.pl_PL
dc.referencesSadowski W., Litania i poezja. Na materiale literatury polskiej od XI do XXI wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSłownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Universitas, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesSłownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesTibullus, Elegie miłosne, przekł., wprowadzenie i komentarz A. Arndt, red. A. Ibek, Wydawnictwo Homini, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesVliet J. van der, Studia Critica in Dionysii Halicarnassensis Opera rhetorica, Lugduni Batavorum, Van der Hoek, Leiden 1874.pl_PL
dc.referencesΔιονυσίου Άλικαρνασέως Τά ῥητορικά, opera Friderici Sylburgii Veterensis, Francofurdi 1586.pl_PL
dc.contributor.authorEmailb.gaj@uksw.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-285-7.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe