Show simple item record

dc.contributor.editorMarynowicz-Hetka, Ewa
dc.contributor.editorFilion, Lorraine
dc.contributor.editorWolska-Prylińska, Dorota
dc.date.accessioned2020-01-13T07:14:30Z
dc.date.available2020-01-13T07:14:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMarynowicz-Hetka E., Filion L., Wolska-Prylińska D. (red.), Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych – podejścia mediacyjne w działaniu społecznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, doi: 10.18778/7969-351-1pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-351-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31155
dc.description.abstractNous présentons au lecteur un travail d’équipe étant un témoignage de la coopération polono-québécoise de longue date orientée sur la promotion des approches de médiation comme solution lors de situations difficiles, de conflits. Notre coopération en ce domaine s’est développée autour du point de vue de la pédagogie sociale sur la question de médiation, la pratique et l’utilité des approches de médiation pour l’optimisation de l’activité des pédagogues sociaux, représentants des professions sociales, envers les individus, groupes et communautés. En effet, le trait important du livre est la processualité. Il porte sur l’analyse de la mise en place, aussi bien dans le milieu académique que le milieu de la pratique des professions sociales, de la conception / théorie et de la pratique des approches de médiation. Le second élément de ce livre est sa complexité / dualité du fait d’un grand nombre des ressources, des résultats de recherche, des références théoriques, des expériences ainsi que de la culture de la pratique. Ces deux aspects se traduisent dans le contenu du livre par une vision intersubjective sur des éléments de la culture de la pratique, présente dans la médiation, et sur l’approche de médiation dans les situations difficiles, de conflit, des états de conscience et des représentations des professions sociales sur différents éléments de cette approche.pl_PL
dc.description.abstractKsiążka stanowi kompendium wiedzy o dużych walorach dydaktycznych, które mogą być wykorzystane w kształceniu pracowników socjalnych czy mediatorów (zwłaszcza rodzinnych, również szkolnych). Niesie także wiele akcentów o charakterze teoretycznym, pogłębiających ukierunkowanie lektur i kompetencji w procesie rozwijania świadomości metodologicznej i refleksyjności praktyków w obszarze zawodów społeczno-pedagogicznych. Szczególnym walorem związanym z analizami zawartymi w książce są interdyscyplinarne odniesienia formułowanych przesłanek. Widoczna jest tu perspektywa prawna, psychospołeczna czy psychologiczna. Zawarto w niej również przykłady praktyk w prowadzeniu mediacji (zwłaszcza mediacji rodzinnej). Teksty są przygotowane przez wysokiej klasy praktyków − mediatorów kanadyjskich, francuskich, belgijskich. Ich usytuowanie w strukturze książki zostało tak skonfigurowane, aby dać możliwość powrotu do tego samego problemu, który był omawiany wcześniej przez innego autora i tym samym pokazać, jak u różnych autorów odnajduje się bardzo podobne perspektywy teoretyczne, odniesienia, które stanowią o specyficznej i już bardzo spójnej koncepcji podejść mediacyjnych. W swoim przekroju książka stanowi istotne novum, może zarówno pełnić rolę podręcznika akademickiego, jak i stanowić aktualne odniesienie do badań i dalszych studiów.pl
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesStała Konferencja Pedagogiki Społecznej;6
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkultura praktykipl_PL
dc.subjectprofesje społecznepl_PL
dc.subjectdziałalność społecznapl_PL
dc.subjectprzemoc domowapl_PL
dc.subjectmediacja rodzinnapl_PL
dc.subjectprzemoc w szkolepl_PL
dc.titleKultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych – podejścia mediacyjne w działaniu społecznympl_PL
dc.title.alternativeLa culture de la pratique des professions socialespl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number314pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-719-9
dc.referencesAchim J., Cyr F., Filion L. (1997), L’implication de l’enfant en médiation familiale : de la théorie à la pratique, „Revue québécoise de la psychologie”, vol. 18, no 1.pl_PL
dc.referencesAndrzejewski M. (1999), Prawna ochrona rodziny, Warszawa, WSiP.pl_PL
dc.referencesAusloos G. (1995), La compétence des familles, Genève, Erès.pl_PL
dc.referencesBacon B. L., McKenzie B. (2001), Best practices. In parent information and education programs after separation and divorce, „Resolve”, Summer/Fall, Kitchener.pl_PL
dc.referencesBacon B. L., McKenzie B. (2004), Parent Education after Separation/Divorce, Impact of the Level of Parental Conflict on Outcomes, „Family Court Review”, vol. 42.pl_PL
dc.referencesBarbier J.-M. (2006), Działanie w kształceniu i pracy socjalnej. Analiza podejść, tłum. G. Karbowska, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.pl_PL
dc.referencesBarbier J.-M. (2009), Ingénierie et formation : détermination ďobjectifs, élaboration de projets, évaluation d’action, évaluation de transfert, [w:] Encyclopédie de la formation, dir. J.-M. Barbier, Ė. Bourgois, G. Chapelle, J. C. Ruano-Borbolan, Paris, PUF, s. 445−479.pl_PL
dc.referencesBarbier J.-M. (2011), Vocabulaire d’analyse des activités, PUF, Paris.pl_PL
dc.referencesBarry S. (1990), La place de l’enfant dans les transitions familiales, „Apprentissage et Socialisation” 13 (1), s. 27−37.pl_PL
dc.referencesBarry S., Cloutier R., Filion L., Gosselin L. (1985), La place faite à l’enfant dans des décisions relatives au divorce, „Revue québécoise de psychologie”, 6 (3), s. 86−101.pl_PL
dc.referencesBateson G. (1972), Steps to an Ecology of Mind, New York, Ballantine Books.pl_PL
dc.referencesBateson G. (1977, 1980), Vers une écologie de l’esprit, t. 1−2, Paris, Seuil.pl_PL
dc.referencesBateson G. (1979a), La nature et la pensée, Paris, Seuil.pl_PL
dc.referencesBateson G. (1979b), Mind and Nature, New York, Dutton.pl_PL
dc.referencesBeaudoin S., Carrier G., Lépine R., Cloutire R. (1997), La judiciarisation à la protection de la jeunesse: issue ou obstacle pour les parents, „Prisme”, Spring, t. 7, no 1, s. 108−120.pl_PL
dc.referencesBeavers W. R., Hampson R. B. (1990), Successful families: Assessment and intervention, New York, W. W. Norton & Co.pl_PL
dc.referencesBecker H. (1985), Outsiders. Etude de sociologie de la déviance, Paris, A. M. Métailié.pl_PL
dc.referencesBen Mrad F. (2002), Sociologie des pratiques. Entre principe et compétence, Paris, L’Harmattan.pl_PL
dc.referencesBerg I. K. (1996), Services axés sur la famille, Saint-Agnes, Erès.pl_PL
dc.referencesBoltanski L. (2006), L’effet Ricoeur dans les sciences humaines. Table ronde, „Esprit”, Mars−Avril, La pensée Ricouer.pl_PL
dc.referencesBonafé-Schmitt J.-P. (1992), Médiation et régulation sociale, Lyon, GLYSI.pl_PL
dc.referencesBonafé-Schmitt J.-P. (1998), La médiation pénale en France et aux Etats Unis, Paris, LGDJ.pl_PL
dc.referencesBonafé-Schmitt J.-P. (2003), Justice réparatrice et médiation pénale: vers de nouveaux modèles de régulation sociale?, [w:] Justice réparatrice et justice pénale. Convergences ou divergences?, Paris, L’Harmattan.pl_PL
dc.referencesBonafé-Schmitt J.-P. (2006), Évaluation des processus de médiation familiale sur les médiés. Recherche FENAMEF, mpis.pl_PL
dc.referencesBonafé-Schmitt J.-P., Dahan J. (we współpr.) (1999), Les médiations, la médiation, Tuluza, Erès.pl_PL
dc.referencesBraithwaite J. (1989), Crime, shame and reintegration, Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesBrazelton T. B. (1982), La dynamique du nourrisson, Paris, ESF.pl_PL
dc.referencesBrzezińska A. (2004), Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.pl_PL
dc.referencesBush B., Folger J. (1994), The promise of mediation, San Francisco, Jossey-Bass Publishers.pl_PL
dc.referencesButrymowicz B. (1993), Środowisko i jego komponenty, [w:] Z problematyki profilaktyki alkoholowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, red. E. Marynowicz-Hetka, t. I, Łódź, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, s. 3−13.pl_PL
dc.referencesButrymowicz B. (2000), Stowarzyszenie społeczne jako środowisko wychowawcze, [w:] Aktywność ludzi starszych na przykładzie polskich i francuskich stowarzyszeń społecznych, red. M. Dzięgielewska, O. Czerniawska, Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, s. 17−22.pl_PL
dc.referencesCario R. (2000), Victimologie. De l’effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale, Paris, L’Harmattan.pl_PL
dc.referencesCayrol A., De Saint Paul J. (1984), Derrière la magie : la programmation neurolinguistique, Paris, Interéditions.pl_PL
dc.referencesCartuyvels Y. (2003), Comment articuler médiation et justice réparatrice?, [w:] Justice réparatrice et médiation pénale. Convergences ou divergences?, dir. M. Jaccoud, Paris, L’Harmattan.pl_PL
dc.referencesChevalier P., Desdevises Y., Milburn Ph. (2003), Les modes alternatifs de règlement des litiges: les voies nouvelles d’une autre justice. Mission de recherche Droit et Justice, Paris, La documentation française.pl_PL
dc.referencesChristie N. (1997), The local governance of crime: appeals to the community and partnerships, Oxford, Clarendon Press.pl_PL
dc.referencesCingolani J. (1984), Social conflict perspective on work zith involontary clients, „Social Work”, vol. 29, no 5, s. 442−446.pl_PL
dc.referencesCorchuan L. (1998), «Une thérapie» doublement contraignante, quand le patient désigné est un enfant placé dans une famille d’accueil, „Thérapie familiale”, vol. IX, no 4, s. 375−382.pl_PL
dc.referencesCoser L. (1956), The Functions of Social Conflict, New York, The Free Press.pl_PL
dc.referencesCrawford A. (1997), The local governance of crime: appeals to the community and partnerships, Oxford, Clarendon Press.pl_PL
dc.referencesCzerepaniak-Walczak (2007), Od próżniaczenia do zniewolenia − w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego, [w:] Pedagogika społeczna. Debata. Podręcznik akademicki, t. 2, red. E. Marynowicz-Hetka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 219−236.pl_PL
dc.referencesCzy tylko sąd rozstrzygnie o sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów (2010), red. A. Rękas, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M. (2005), Intersubiektywność, [w:] Encyklopedia socjologiczna, Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 95−104.pl_PL
dc.referencesDahan J. (1995), Du métier ďassistante sociale à la fonction de médiateur, praca dyplomowa, DESS, Paris-1 Panthéon-Sorbonne, mpis.pl_PL
dc.referencesDahan J. (1999), La médiation en matière familiale, [w:] Les médiations, la médiation, dir. J. P. Bonafé-Schmitt, J. Dahan, J. Salzer, M. Souquet et al., Tuluza, Erès.pl_PL
dc.referencesDahan J. (2009), Introduction au dossier médiation familiale et lien social, „Empan”, no 72.pl_PL
dc.referencesDahan J., Schonen-Desarnauts E. (2000), Se séparer sans se déchirer, Paris, Robert Laffont, coll. Réponses.pl_PL
dc.referencesDavid-Jougneau M. (1989), Le dissident et l’institution ou Alice au pays des normes, Paris, L’Harmattan.pl_PL
dc.referencesDąbrowski K. (1979), Dezintegracja pozytywna, Warszawa, PIW.pl_PL
dc.referencesDekret (2003), nr 1166, o ustanowieniu we Francji dyplomu państwowego mediatora.pl_PL
dc.referencesDeslauries J. P. (1989), Honneur aux rebelles, „Service Social”, vol. 36, no 2−3.pl_PL
dc.referencesDeutsch M. (1973), The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes, New Haven, Yale University Press.pl_PL
dc.referencesDewey J. (1968[1947]), Expérience et éducation, tr. M. A. Carroi, Paris, Librairie Armand Colin.pl_PL
dc.referencesDewey J. (1975[1958]), Sztuka jako doświadczenie, tłum. A. Potocki, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDewey J. (1988), Jak myślimy?, tłum. Z. Bastgenówna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesDigneffe F., Parent C. (1997), La médiation face aux situations de violence contre les conjointes. Politiques et justice au bord du futur, Bruxelles, Bruylant.pl_PL
dc.referencesDomżalska A. (2011), Kompetencje kuratorów sądowych w opinii podopiecznych, ,,Opieka – Wychowanie – Terapia”, nr 3−4, s. 48−56.pl_PL
dc.referencesDonzelot J. (1977), La police des familles, Paris, Seuil.pl_PL
dc.referencesDrapkin R., Bienefeld F. (1985), The power of including children in custody mediation, „Journal of Divorce”, no 8, s. 63−94.pl_PL
dc.referencesDulac G. (1999), Intervenir auprès des clientèles masculines. Théories et pratiques québecoises, Montréal, AIDRAH.pl_PL
dc.referencesDulac G. (2001), Aider les hommes... aussi, Montréal, VLB.pl_PL
dc.referencesDuncan B. (1989), Paradoxal procedures in family therapy, [w:] Therapeutic paradox, ed. L. M. Ascher, New York, Guilford Press.pl_PL
dc.referencesEmery R. (2004), The truth about Children and Divorce. Dealing with the Emotions So You and Your Children Can Thrive, New York, Viking/Penguin.pl_PL
dc.referencesErickson M. (1980[1954]), Special Techniques of Brief Hypnotherapy, [w:] The collected papers of Milton H. Erickson on hypnosis, Vol. 4. Innovative hypnotherapy, ed. E. L. Rossi, New York, Irvington, s. 149−173.pl_PL
dc.referencesEvaluation des effets des processus de médiation familiale sur les médiés (2006), document FENAMEF, synthèse fait par GLYSI.pl_PL
dc.referencesEvaluation des services de médiation familiale en gestion directe des CAF: premiers résultats de l’enquête auprès des bénéficiaires (2006), nota syntetyczna, dir. J. Minonzio, „Dossier d’Ėtude”, no 82.pl_PL
dc.referencesFaget J. (1992), Justice et travail social. Le rhizome pénal, Tuluza, Erès.pl_PL
dc.referencesFaget J. (1993), La médiation pénale: une dialectique de l’ordre et du désordre, „Déviance et société”, no 3, s. 221−233.pl_PL
dc.referencesFaget J. (1996), Conflits privés, pudeurs publiques. Le traitement des plaintes pour violences conjugales, „Les cahiers de la Sécurité Intérieure”, no 28, s. 101−112.pl_PL
dc.referencesFaget J. (1997), La médiation. Essai de politique pénale, Tuluza, Erès.pl_PL
dc.referencesFaget J. (1999), La médiation pénale. Evaluation nationale, Fonds national de la vie associative/ CLCJ, GERICO, no 11.pl_PL
dc.referencesFaget J. (2000), Le tensioni della mediazione penale. Valutazione delle pratiche francesi, „Dei delitti e delle pene”, no 3, s. 75−92.pl_PL
dc.referencesFaget J. (2002), Sociologie de la délinquance et de la justice pénale, Tuluza, Erès.pl_PL
dc.referencesFaget J.(2003), La double vie de la médiation pénale, „Médiations et sociétés”, no 4.pl_PL
dc.referencesFilion L. (1992), La médiation familiale: Un mode d’intervention efficace pour favoriser l’implication des deux parents, 28 Congrès mondial sur la violence et la coexistence humaine, Montréal, mpis.pl_PL
dc.referencesFilion L. (1995), La médiation familiale : Pour renouer les fils brisés de la parole et l’écoute, „PRISME”, 5 (2−3), s. 256−265.pl_PL
dc.referencesFisch R., Weakland J. H., Segal L. (1986), Tactiques de changement : thérapie et temps court, Paris, Seuil.pl_PL
dc.referencesFisher R., Ury W. (1991), Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, tłum. R. A. Rządca, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFolberg J., Taylor A. (1984), Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts without Litigation, San Francisco, Jossey Bass Publishers.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (1981), Histoire de la sexualité. La volonté du savoir, Paris, Gallimard-INRF.pl_PL
dc.referencesFrączek A., Kofta M. (1982), Frustracja i stres psychologiczny, [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 628−678.pl_PL
dc.referencesFreud F. (1997), Wstęp do psychoanalizy, tłum. S. Kempnerówna i W. Zaniewicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesFustier P. (1998), Działanie socjalne – znaczenie daru, [w:] Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska, tłum. A. Członowska, Łódź−Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ŁTN, WSP ZNP, s. 195−204.pl_PL
dc.referencesFustier P. (2000), Le lien d’accompagnant. Entre don et contrat salarial, Paris, Dunod.pl_PL
dc.referencesGajek K. (2006), Siły ludzkie jako punkt wyjścia z trudnej sytuacji młodych dorosłych, [w:] Możliwości włączania społecznego młodych dorosłych znajdujących się w sytuacji trudnej, red. H. Kubicka, E. Marynowicz-Hetka, Łódź, s. 61−67.pl_PL
dc.referencesGajek K. (2011), Siły ludzkie w kształtowaniu się przebiegu życia byłych podopiecznych kuratora sądowego, [w:] Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, red. K. Frysztacki, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska, Kraków, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 205−218.pl_PL
dc.referencesGarwood F. (1989), Involving children in conciliation, „Children and Society”, no 3 (4), s. 311−324.pl_PL
dc.referencesGarwood F. (1990), Children in conciliation: The experience of involving children in conciliation, „Family and Conciliation Courts Review”, no 28 (1), s. 43−51.pl_PL
dc.referencesGarwood F. (1992), Conciliation: A forum for children’s views?, „Children and Society”, no 6 (4), s. 353−363.pl_PL
dc.referencesGautier S., Laberge D. (2000), Entre attentes face à la judiciarisation et l’issue des procédures : réflexion à partir d’une étude sur le traitement judiciaire des causes de violence conjugale, „Criminologie”, vol. 33, no 2, s. 31−35.pl_PL
dc.referencesGavarini L., Lopez A. (2004), Quel statut pour la parole de l’enfant?, Dossier regards croisés, „L’école des parents”pl_PL
dc.referencesGingerich W. J., Shazer S. (1991), The Briefer project: using expert systems as theory construction tools, „Family Process”, vol. 30, s. 241−250.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas A. (1999), Specyfika pracy przedstawicieli służb społecznych w obszarach zagrożenia, [w:] (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, red. W. Warzywoda-Kruszyńska, Łódź, Wydawnictwa Instytutu Socjologii, s. 167−182.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas A. (2001), Działania instytucji społecznych, [w:] Żyć i pracować w enklawach biedy (Klimaty łódzkie), red. W. Warzywoda-Kruszyńska, Łódź, Wydawnictwa Instytutu Socjologii, s. 166−183.pl_PL
dc.referencesGranosik M. (2006), Profesjonalizacja zawodów społecznych. Przykład pracy socjalnej, [w:] Marynowicz-Hetka E. (2006), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki. Wykład, t. I, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 490−498.pl_PL
dc.referencesGarapon A. (1996), Le gardien des promesses. Justice et démocratie, Paris, Odile Jacob.pl_PL
dc.referencesGrudziecka M., Książek J. (2010), Mediacja jako instytucja dla osoby pokrzywdzonej, [w:] Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego. Międzynarodowa konferencja, Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, s. 14−27.pl_PL
dc.referencesGurman A. S., Kniskern D. P. (1981), Handbook of Family Therapy, New York, Brunner-Mazel.pl_PL
dc.referencesHabermas J. (1987), Théorie de l’agir communicationnel, Paris, Fayard.pl_PL
dc.referencesHaley J. (1976), Problem solving therapy, San Francisco, Jossey-Bass.pl_PL
dc.referencesHałas E. (2006), Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesHamm B. (1990), Wprowadzenie do socjologii osadnictwa, tłum. A. Rosłan, Warszawa, Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesHan-Ilgiewicz N. (1966), Więź rodzinna w aspekcie pedagogiki specjalnej, Warszawa, PWN.pl_PL
dc.referencesHardy G. (2001), S’il te plaît, ne m’aide pas. L’aide sous injonction administrative ou judiciaire, Saint-Agnes, Erès.pl_PL
dc.referencesHarris N., Walgrave L., Braithwaite J. (2004), Emotional dynamics in restorative conferences, [w:] Theoretical criminology, London, Sage, s. 191−210.pl_PL
dc.referencesHart R. P., Burks D. M. (1972), Rhetorical Sensitivity an Social Interaction, „Speech Monographs”, vol. 39, no 2, s. 75−91.pl_PL
dc.referencesHerrigel F. (1970), Le zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc, Paris, Dervy-Livres.pl_PL
dc.referencesHetherington E. M., Arasteh J. (1988), Impact of divorce, single parenting and step parenting on children, eds. M. Hetherington, J. Arasteh, Hillsdale, New York, Erlbaum.pl_PL
dc.referencesHisch R., Weakland J. H., Segal I. (1986), Tactiques de changement: thérapie et temps court, Paris, Seuil.pl_PL
dc.referencesHooker C. E. (1984), Learned helplessness, [w:] Social work processes, eds. C. Beulah, B. Galaway, Chicago, Dorsey Press.pl_PL
dc.referencesHoward I., Benjamin M. (1980), Divorce Mediation: Theory and Practice of Dispute Resolution, Toronto, Personal Library.pl_PL
dc.referencesHutchinson E. (1987), Use of Authority in Direct Social Work Practice with Mandated Clients, „Social Work Review”, s. 581−596.pl_PL
dc.referencesImbert F. (1992), Vers une clinique pédagogique. Un itinéraire en science de l’éducation, Vigneux.pl_PL
dc.referencesIngénierie du lien social. Développement et associations (2006), dir. M. Melyani, Paris, L’Harmattan.pl_PL
dc.referencesL’invention de la réalité. Contributions au constructivisme, dir. P. Watzlawick, Paris, Seuil.pl_PL
dc.referencesJankowski K. (1994), Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. Dwadzieścia lat później, Warszawa, Wydawnictwo Jacek Santorski & CO.pl_PL
dc.referencesJastrzębski J. (2011), Ideologia i komunikacja. O edukacji, pedagogice i mediach, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.referencesJeamet Ph., Bochereau D. (2007), La souffrance des adolescents, Paris, La Découverte.pl_PL
dc.referencesJackson D. (1957), The question of family homeostasis, „The Psychiatric Quarterly. Supplement”, no 31 (part 1), s. 79−90.pl_PL
dc.referencesJedlewski S. (1962), Nieletni w zakładach poprawczych, Warszawa, Wiedza Powszechna.pl_PL
dc.referencesJurkovic G. (1984), Juvenile justice system, [w:] Practicing family therapy in diverse setting, eds. M. Berger, G. Jurkovic, Washington, Jossey Bass.pl_PL
dc.referencesJustice réparatrice et médiation pénale. Convergences ou divergences? (2003), dir. M. Jaccoud, Paris, L’Harmattan.pl_PL
dc.referencesKamiński A. (1965), Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Wrocław, Ossolineum.pl_PL
dc.referencesKanios A. (2012), Wokół profesjonalizmu pracowników socjalnych − analiza badawcza, ,,Praca Socjalna”, nr 3, s. 81−93.pl_PL
dc.referencesKantowicz E. (2011), Rola Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej w kreowaniu kultury profesjonalizmu pracy socjalnej, „Pedagogika Społeczna”, nr 2, s. 85−92.pl_PL
dc.referencesKargulowa A. (2004), O teorii i praktyce poradnictwa, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKargulowa A. (2007), Pomoc przez porady. Statyczna versus procesualna struktura poradnictwa w przestrzeni życia społecznego, [w:] Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 2, red. E. Marynowicz-Hetka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 444−465.pl_PL
dc.referencesKawczyńska-Butrym Z. (2001), Pracownicy socjalni, [w:] Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze. Pracownicy socjalni i pielęgniarki, red. Z. Kawczyńska-Butrym, Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 167−196.pl_PL
dc.referencesKawula S. (1981), Kształcenie kadr dla kultury w szkołach wyższych, [w:] Psychologiczne i pedagogiczne aspekty studiowania, red. S. Kawula, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, s. 57−83.pl_PL
dc.referencesKawula S. (1996), Wsparcie społeczne − kluczowy wymiar pedagogiki społecznej. Głos w dyskusji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 1, s. 6−7.pl_PL
dc.referencesKawula S. (2003), Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność − perspektywy. Podręcznik akademicki dla pedagogów, Toruń, Wydawnictwo „Adam Marszałek”.pl_PL
dc.referencesKaznowska K. (2012), Mediacja w medycynie na przykładzie sporów dotyczących błędów lekarskich, ,,Mediator”, nr 60, s. 15−23.pl_PL
dc.referencesKelly J. (1996), A decade of divorce mediation research: Some answers and questions, „Family and Conciliation Courts Reviews”, no 34 (3), s. 373−385.pl_PL
dc.referencesKelly J., Gigly L. (1989), Divorce mediation: Characteristics of clients and outcomes, [w:] Mediation Research, eds. K. Kressel, D. Pruitt, s. 263−284.pl_PL
dc.referencesKoczanowicz J. (1994), Jednostka – działanie − społeczeństwo, Wydawnictwa IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKołakowski L. (2004), Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków, Wydawnictwo „Znak”.pl_PL
dc.referencesKorzybski A. (1941), Science and Sanity, New York, Science Book.pl_PL
dc.referencesKosiba G. (2012), Pełnienie roli nauczyciela a satysfakcja zawodowa, ,,Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 14, s. 45−66.pl_PL
dc.referencesKotarbiński T. (1961), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.pl_PL
dc.referencesKotlarska-Michalska A. (2004), Nowe role pracownika socjalnego w nowych obszarach pracy socjalnej, [w:] Praca socjalna − wielość perspektyw. Rodzina – Multikulturowość – Edukacja, red. J. Brągiel, P. Sikora, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 211−219.pl_PL
dc.referencesKotlarska-Michalska A. (2009), O potrzebie poszerzenia ról pracownika socjalnego, [w:] Ciągłość i zmiana w pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. A. Żukiewicz, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 89−113.pl_PL
dc.referencesKozielecki J. (1997), Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa, Wydawnictwo „Żak”.pl_PL
dc.referencesKrytkowska E. (2013), Wykorzystanie mediacji w procesie wychowania, ,,Mediator”, nr 64, s. 11−18.pl_PL
dc.referencesKrzyszkowski J. (1998), Środowiskowa pomoc społeczna w Łodzi. Determinanty funkcjonowania, koncepcje zmian. Środowiskowa pomoc społeczna w enklawach biedy, [w:] (Żyć) i pracować w enklawach biedy (Klimaty łódzkie), red. W. Warzywoda-Kruszyńska, Łódź, Wydawnictwa Instytutu Socjologii, s. 140−154.pl_PL
dc.referencesKupisiewicz Cz. (1982), Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKupisiewicz Cz. (1999), Paradygmaty i wizje reform oświatowych, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie ,,Żak”.pl_PL
dc.referencesLaborde G. (1987), Influencer avec intégrité, Paris, Inter Editions.pl_PL
dc.referencesLandau B. (1990), Involvement of children in the mediation process, An International mediation forum, Academy of Family Mediators, Denver, Mass.pl_PL
dc.referencesLandau B. (1991), Constructive Mediation in the Schools, Family Mediation Canada Conference, Miméo.pl_PL
dc.referencesLascoux J.-L. (2001), Pratique de la médiation. Une méthode alternative à la résolution des conflits, Paris, ESF.pl_PL
dc.referencesLavelle L. (1991), Traité des valeurs, vol. 1, ed. 2, Paris, PUF.pl_PL
dc.referencesLebbe-Berrier P. (1988), Pouvoir et créativité du travailleur social, une méthodologie systémique, Paris, ESE.pl_PL
dc.referencesLegot N., Le Noir P. (1984), La petite vie d’un travailleur social par les temps qui courent, „Intervention”, no 68, s. 13−21.pl_PL
dc.referencesLemay M. (2006), Wystąpienie na międzynarodowym kolokwium Au-delà des frontières: notre attachement aux enfants et aux familles, www.acjq.qc.ca.pl_PL
dc.referencesLemmon J. A. (1985), The Mediation Method throughout the Family Life Cycle, „Mediation Quarterly”, March.pl_PL
dc.referencesLévesque J. (1991), La médiation familiale: une intervention auprès des familles en réorganisation, „Intervention”, no 89, Montréal.pl_PL
dc.referencesLévesque J. (1998), Méthodologie de la médiation familiale, Toulouse, Erès.pl_PL
dc.referencesLévesque J., Morrone A. (1988), Introduction à la médiation familiale, Montréal, Institut de médiation de Montréal.pl_PL
dc.referencesLewis H. C. (1984), Child welfare agencies, [w:] Practicing family therapy in diverse setting, eds. M. Berger, G. Jurkovic, Washington, Jossey Bass.pl_PL
dc.referencesLittle M. (1983), Statuts report of the Denver Divorce Mediation Research Project, Association of Family Conciliation Courts Mediators Institute, San Diego, California.pl_PL
dc.referencesLutyński J. (1998), Działania pozorne, [w:] Wokół problemów działania społecznego, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, s. 125−138.pl_PL
dc.referencesMadanes C. (1981), Strategic Family Therapy, San Francisco, Jossey Bass.pl_PL
dc.referencesMalinowski J. A. (2002), Praca socjalna w obszarze działalności szkoły, [w:] Wielowymiarowość pracy socjalnej, red. K. Frysztacki, K. Piątek, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, s. 233−245.pl_PL
dc.referencesMalinowski J. A. (2005), Szkoła jako podmiot systemu zintegrowanych działań socjalnych w środowisku lokalnym, [w:] Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, red. B. Kromolicka, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, s. 339−353.pl_PL
dc.referencesMarcel G. (1935), Être et avoir (1918−1933), Paris, Aubier.pl_PL
dc.referencesMarcel G. (1962), Być i mieć, tłum. P. Lubicz, Warszawa, PAX.pl_PL
dc.referencesMary Ph. (2003), Insécurité et pénalisation du social, Bruxelles, Labor.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (1996), Koncepcja pracy społecznej w polskiej tradycji pedagogiki społecznej, [w:] Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Warszawa, Interart, s. 133−142.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (1998), Społeczno-pedagogiczny wymiar działania w edukacji w pracy socjalnej − na marginesie lektury tekstów, [w:] Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 550−564.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2000), Edukacja w środowisku i jej zagrożenia, [w:] Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek, red. A. Przecławska, W. Theiss, Warszawa, Wydawnictwo „Żak”, s. 117−130.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2002), Zamiast zakończenia − w sprawie kształcenia do profesji społecznych, [w:] Badanie – działanie – kształcenie, czyli o przydatności dyscyplin społecznych dla doskonalenia praktyki profesji społecznych w dziedzinie oświaty, kultury i pracy socjalnej, red. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, ŁTN, s. 143−151.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2003), Miejsce wartości w polu działania społecznego – czyli o aksjologicznym kryterium działania społecznego. Kilka refleksji od K. Kotłowskiego do L. Lavelle’a, [w:] Idee pedagogiki filozoficznej, red. S. Sztobryn, B. Śliwerski, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 161−177.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2006), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, wykład, t. 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2007), Uwagi na zakończenie − w kierunku transwersalności pedagogiki społecznej, [w:] Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 552−569.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2008), W nawiązaniu do kategorii dwoistości − analiza z punktu widzenia społeczno-pedagogicznego, [w:] Ku integralności edukacji i humanistyki. Księga jubileuszowa dla Lecha Witkowskiego, red. Z. Kwieciński, M. Jaworska-Witkowska, Toruń, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, s. 361−380.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2009), Vers la pensée complexe dans la formation pour l’action au champ de la pratique, [w:] Professions sociales pour une Europe sociale. Rétrospective – Aperçu – Perspective/Sociálni Profese pro Sociální Europu. Zhodnoceni – Nahle Perspectiva/ Conference: Konferenzbericht/Conference Proceedings/Actes de Conférence/Sborník konference, dir. O. Chytil, G. J. Friesenhahn/F. W. Seibel/J. Windheuser, Verlang Albert, Boskovice, s. 100−110.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2011a), Ewaluacja działania w polu praktyki edukacyjnej – istota i sens, [w:] Ewaluacja a jakość edukacji. Koncepcje – doświadczenia – kierunki praktycznych rozwiązań, red. G. Michalski, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 13−28.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2011b), Podejścia mediacyjne w działaniu społecznym – ramy paradygmatu zintegrowanego relacyjnie, [w:] Mediacja i pedagogika jako próba zaistnienia wspólnoty, red. Z. Domżał, L. Witkowski, Łódź, WSEZiNS, s. 7−14.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E., Piekarski J. (1991), Rodzina i instytucje socjalno-wychowawcze, Łódź, nakładem Centralnego Programu Badań Podstawowych CPBP 09.02.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E., Wagner A., Piekarski J. (1999), Issus in Social Work − An Invitation to a Discussion/Problèmes du travail social − invitation à la discussion, [w:] European Dimensions in training and Practice of the Social Professions/Dimensions européennes de la formation et de la pratique des professions sociales, dir. E. Marynowicz-Hetka, A. Wagner, J. Piekarski, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2001, s. 9−46.pl_PL
dc.referencesMatuszczyk A. (1981), Zadania pedagoga szkolnego, [w:] Praca opiekuńczo-wychowawcza. Wybór opracowań i artykułów, red. I. Lepalczyk, B. Butrymowicz, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 284−303.pl_PL
dc.referencesMayer B. (1985), Conflict Resolution in Child Protection and Adoption, „Mediation Quarterly”, March.pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz E. A. (1979), O potencjale indywidualnym i społecznym (zamiast posłowia), „Człowiek w Pracy i w Osiedlu”, Biuletyn TWWP, nr 5/85/XVII, s. 82−92.pl_PL
dc.referencesMediacja i pedagogika jako próba zaistnienia wspólnoty. Przyczynek do profesjonalności i etyczności działania w świetle teorii i doświadczenia (2011), red. Z. Domżał, L. Witkowski, WSEZiNS, Łódź.pl_PL
dc.referencesMediacje i podejścia mediacyjne w pracy dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej (2012), red. I. Wachecka, M. Granosik, D. Wolska-Prylińska, Łódź.pl_PL
dc.referencesMeirieu Ph. (1987), Apprendre… oui, mais comment, Paris, ESF.pl_PL
dc.referencesMeirieu Ph. (1989), Postface, [w:] Education et pédagogie chez don Bosco, dir. G. Avanzini, Paris, Fleurus.pl_PL
dc.referencesMethod and Complexity in Educational Sciences (Special Issue). Complicity (2013), ed. M. Alhadeff- Jones, „An International Journal of Complexity and Education”, 10 (1/2), (dostęp: http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/complicity/issue/view/1493).pl_PL
dc.referencesMilburn P. (2002), La médiation, expériences et compétences, Paris, La Découverte.pl_PL
dc.referencesMinuchin S. (1979), Familles en thérapie, Montréal, Editions France-Amérique.pl_PL
dc.referencesMitchell A. (1985), Children in the middle: Living through divorce, London, Tavistock Publications Ltd.pl_PL
dc.referencesMolnar S., Shazer S. (1987), Solution focused therapy: toward the identification of therapeutic tasks, „Journal of Marital and Family Therapy”, vol. 13, no 4, s. 349−358.pl_PL
dc.referencesMoore C. W. (1986), The mediation Process: Practical Strategies for Resolving conflict, San Francisco, Jossey Bass Publishers.pl_PL
dc.referencesMorandi F. (2000), Philosophie de l’éducation, Paris, Nathan/HER.pl_PL
dc.referencesMorin E. (2005), Introduction à la pensée complexe, Paris, Points.pl_PL
dc.referencesMorin E. (2007), Vers l’abîme?, Paris, L’Herne.pl_PL
dc.referencesMuszyński H. (1978), Zarys teorii wychowania, Warszawa, PWN.pl_PL
dc.referencesNéron I. (1987), Une approche de prise en chargé intégrant le contrôle social et la thérapie: analyse et réflexion, „Service social”, vol. 35, no 2−3, s. 369−386.pl_PL
dc.referencesNeuburger R. (2004), Nouveaux couples, Paris, Odile Jacob.pl_PL
dc.referencesNeyrand G. (2009), Le dialogue familial. Un idéal précaire, Toulouse, Erès.pl_PL
dc.referencesNoreau P. (1998), La superposition des conflits: limites de l’institution judiciaire comme espace de résolution, „Droit et société”, no 40.pl_PL
dc.referencesNoreau P. (2000), Judiciarisation et déjudiciarisation: la part de la poursuite et de la défense, „Criminologie”, vol. 33, no 2, s. 55−79.pl_PL
dc.referencesNowa Encyklopedia Powszechna PWN (1995), t. III, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowotniak J. (2006), Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół, Szczecin, Wydawnictwo Print Group.pl_PL
dc.referencesOkoń W. (2007), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie ,,Żak”.pl_PL
dc.referencesOpoczyńska M. (1999), Psychologia egzystencjalna wobec pytań o możliwości i granice poznania drugiego człowieka, [w:] Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej, red. M. Opoczyńska, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 163−180.pl_PL
dc.referencesOury J. (1976), Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle, Paris, Payot.pl_PL
dc.referencesPalmer S. (1983), Authority: An Essential Part of Practice, „Social Work”, vol. 28, no 2, s. 120−125.pl_PL
dc.referencesPaquin G. W. (1988), The child’s input in the mediation process: Promoting the best interests of the child, „Mediation Quarterly”, no 22, s. 69−81.pl_PL
dc.referencesPalka S. (2006), Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesPalmer S. E. (1983), Authority: an essential part of practice, „Social Work”, vol. 28, no 2, s. 120−125.pl_PL
dc.referencesPedagogika społeczna. Podręcznik akademicki. Debata (2007), red. E. Marynowicz-Hetka, t. II, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesPerkowska-Klejman A. (2012), Refleksyjna praktyka w pracy pedagoga szkolnego, ,,Ruch Pedagogiczny”, nr 3.pl_PL
dc.referencesPoisson P. (1988), Travailler avec les familles non volontaires, „Thérapie Familiale”, vol. IX, no 4, s. 323−329.pl_PL
dc.referencesPottier M. L., Robert Ph., Zauberman R. (2001), Les victimes et le sentiment d’insécurité en Ile- de- France, Paris, Guyancourt, CESDIP.pl_PL
dc.referencesPoussin G. (1993), Psychologie de la fonction parentale, Paris, Privat.pl_PL
dc.referencesPoussin G., Martin-Lebrun E. (1997), Les enfants du divorce, Paris, Dunod.pl_PL
dc.referencesPraca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach (2008), red. L. Miś, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesPrzecławska A. (1999), Przestrzeń życia człowieka − między perspektywą mikro a makro, [w:] Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek, red. A. Przecławska, W. Theiss, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 75−85.pl_PL
dc.referencesRadlińska H. (1935), Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Warszawa, Nasza Księgarnia.pl_PL
dc.referencesRadlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Wrocław−Warszawa−Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.pl_PL
dc.referencesRaport z badań: Quand les parents se séparent : nouveaux résultats de l’enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (2004), Ministerstwo Sprawiedliwości Kanady, FCY-6F.pl_PL
dc.referencesRenouf E. (1989), Perspectives in the involvement of dependent children in custody mediation, „Australian Journal of Sex, Marriage and Family”, no 10 (3), s. 107−110.pl_PL
dc.referencesRevault ďAllonnes M. (2006), Cet Éros par quoi nous sommes dans ľêtre, „Esprit”, mars−avril, La pensée Ricouer.pl_PL
dc.referencesReykowski J. (1966), Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesRichardson J. (1988), La médiation des divorces rattachée aux tribunaux dans quatre grandes villes: Un aperçu des résultants, Ministère de la Justice Canada.pl_PL
dc.referencesRicoeur P. (2003), Parcours de la reconnaissance, Trois études, Paris, Éditions Stock.pl_PL
dc.referencesRicoeur P. (2004), Drogi poznania. Wykłady Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, tłum. J. Margański, Kraków, Wydawnictwo „Znak”.pl_PL
dc.referencesRobbins S. P. (1974), Managing organizational Conflict, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.pl_PL
dc.referencesRoberts S. (1983), Mediation in family law disputes, „Modern Law Review”, no 46, s. 537−557.pl_PL
dc.referencesRosenthal R., Jacobson L. (1971), Pygmalion à l’école, Paris, Casterman.pl_PL
dc.referencesRoss J. (1985), The place of children in conciliation, „The Scottish Child”, no 7, s. 10−13.pl_PL
dc.referencesRousseau J.-J. (1955[1762]), Emil, czyli o wychowaniu, t. 1−2, Biblioteka Klasyków Pedagogiki. Pisarze obcy, tłum. W. Husarski, wstęp J. Legowicz, red. nauk. B. Suchodolski, Wrocław, Ossolineum.pl_PL
dc.referencesRutkowska A. (2005), Gotowość pracowników do współdziałania z organizacjami pozarządowymi w środowisku lokalnym, [w:] Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, red. B. Kromolicka, Toruń, Wydawnictwo AKAPIT, s. 277−287.pl_PL
dc.referencesSaposnek D. (1985), Mediating Child Custody Disputes, San Francisco, Jossey Bass Publishers.pl_PL
dc.referencesSaposnek D. T. (1991), The value of children in mediation: A cross cultural perspective, „Mediation Ouarterly”, no 8(4), s. 325−342.pl_PL
dc.referencesSassier M. (2000), Arguments et propositions pour la médiation familiale, Paris, Dunod.pl_PL
dc.referencesSassier M. (2001), Construire la médiation familiale: arguments et propositions, Paris, Dunod.pl_PL
dc.referencesSatir V. (1972), People making, Palo Alto, Science and Behavior Books.pl_PL
dc.referencesSegal L. (1986), Le rêve de la réalité: le constructivisme de Heinz von Foerster, Paris, Seuil.pl_PL
dc.referencesSelvini-Palazzoli M. et al. (1982), Hypothéisation, circularité, neutralité, „Thérapie familiale”, vol. III, no 3, s. 117−132.pl_PL
dc.referencesSeron C., Witteazale J. J. (1991), Aide ou contrôle, l’intervention thérapeutique sous contrainte, Bruxelles, De Boeck-Wemael.pl_PL
dc.referencesSeywert F. (1990), L’ évaluation systémique de la famille, Paris, PUF.pl_PL
dc.referencesSeywert F. (1993), Le questionnement circulaire, „Thérapie Familiale”, vol. XIV, no 1, s. 73−88.pl_PL
dc.referencesSchütze F. (1994), Strukturen des professionellen Handelns, biographische Betroffenheit und Supervision, „Supervision”, H. 26, November, s. 10−39.pl_PL
dc.referencesShazer S. (1982), Patterns of brief family therapy, New York, Guilford Press.pl_PL
dc.referencesShazer S. (1984), The death of family resistance, „Family Process”, vol. 23, s. 79−93.pl_PL
dc.referencesShazer S. (1985), Keys to solution in brief therapy, New York, W.W. Norton & Co.pl_PL
dc.referencesShazer S. (1988), Clues: investigating solutions in brief therapy, New York, W.W. Norton & Co.pl_PL
dc.referencesShazer S. (1991), Putting difference to work, New York, W.W. Norton & Co.pl_PL
dc.referencesShazer S. et al. (1986), Brief therapy: focused solution development, „Family Process”, vol. 25, s. 207−222.pl_PL
dc.referencesShaw M. L. (1985), Parent-Child Mediation: a Challenge and a promise, „Mediation Quarterly”, March.pl_PL
dc.referencesSierocka B. (2003), Jedność performatywno-propozycjonalna a perspektywa antropologiczna, [w:] Via Communicandi. Przełom komunikacyjny a filozoficzna idea konsensusu, red. B. Sierocka, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 167−182.pl_PL
dc.referencesSiméon M., Herinckx G. (2004), Vers une bientraitance des interventions multidisciplinaires. Au cours de la séparation, „Thérapie Familiale”, Genève, vol. 25, no 4, s. 453−471.pl_PL
dc.referencesSimpson B. (1989), Giving children a voice in divorce: The role of family conciliation, „Children and Society”, no 3 (3), s. 261−274.pl_PL
dc.referencesSingly F. (2000), Libres ensemble, Paris, Pocket.pl_PL
dc.referencesSkoczylas-Namielska E. (2006), Organizacje społeczne i realizacja funkcji pracy socjalnej, [w:] Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. I, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 364−374.pl_PL
dc.referencesSłońska Z. (1994), Wychowanie dla zdrowia, [w:] Promocja zdrowia. Wprowadzenie do zagadnień krzewienia zdrowia, red. J. B. Karski, Z. Słońska, B. W. Wasilewski, Warszawa, Wydawnictwo Sanmedia.pl_PL
dc.referencesSośnicki K. (1948), Dydaktyka ogólna, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.pl_PL
dc.referencesSoulet M. H. (1998), Działanie społeczne i jego wymiar pedagogiczny na przykładzie pracy socjalnej z rodziną, tłum. H. Kamińska, [w:] Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, s. 103−130.pl_PL
dc.referencesStarczewska K. (1994[1978]), Wartości podstawowe, [w:] O wartościach, normach, problemach moralnych. Wybór tekstów z etyki polskiej dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, oprac. M. Środa, Warszawa, PWN, przedruk: „Etyka”, nr 16.pl_PL
dc.referencesStaręga-Piasek J. (2009), Spory wokół pomocy społecznej, [w:] Ciągłość i zmiana w pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. A. Żukiewicz, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 145−150.pl_PL
dc.referencesSurzykiewicz J. (2010), Przestrzenno-społeczne zorientowanie pedagogiki społecznej i pracy socjalnej (na przykładzie wybranych refleksji i doświadczeń), [w:] Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, red. J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 201−227.pl_PL
dc.referencesSzczepański M., Jałowiecki B. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.pl_PL
dc.referencesSzmagalski J. (1994), O „budzeniu sił ludzkich” nie po polsku: Koncepcje „empowerment” w anglojęzycznej literaturze z zakresu edukacji i pracy socjalnej, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 3, s. 113−128.pl_PL
dc.referencesTaylor L., Adelman H. S. (1986), Facilitating children’s participation in decisions that affect them: from concept to practice, „Journal of Clinical Child Psychology”, no 15, s. 346−351.pl_PL
dc.referencesTelka L. (2007), Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesTelka L. (2010), Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki, „Pedagogika Społeczna”, nr 3/4, s. 47−55.pl_PL
dc.referencesTeubner G. (1989), How the law thinks: towards a constructivist epistemology of law, „Law and Society Review”, no 23.pl_PL
dc.referencesThéry I. (1993), Le démariage, Paris, Odile Jacob.pl_PL
dc.referencesThéry I. (1998), Couple, filiation et parenté aujourd’hui, Paris, Odile Jacob.pl_PL
dc.referencesThéry I., Dhavernas M.-J. (1993), La parenté aux frontières de l’amitié: statut et rôle du beau parent dans les familles. Les recompositions familiales aujourd’hui. Essais et recherches, Wydawnictwo Nathan.pl_PL
dc.referencesTillmann J. K. (1996), Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, tłum. G. Bluszcz , B. Miracki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesTimmermans H. ( 2005), Bilan, séminaires de coparentalité, mpis.pl_PL
dc.referencesTomaszewski T. (1982), Człowiek i otoczenie, [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 13−36.pl_PL
dc.referencesTrawkowska D. (2006), Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.pl_PL
dc.referencesTurcotte D. (1981), Les parents et la Loi sur la protection de la jeunesse: étude sur la réaction parentale au signalement de son enfant, Université de Sherbrooke, praca magisterska, niepubl.pl_PL
dc.referencesUry W., Fischer R. (1981), Getting to Yes, Houghton Mifflin.pl_PL
dc.referencesUry W., Fisher R. (1982), Comment réussir une négociation, Paris, Seuil.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2004, Nr 64, poz. 593).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887).pl_PL
dc.referencesWagner A. (1998), Reprezentujemy homogeniczny czy heterogeniczny paradygmat naukowy? Debata o pracy socjalnej/pedagogice społecznej, tłum. D. Urbaniak-Zając, [w:] Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska, Łódź−Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ŁTN, WSP ZNP, s. 455−462.pl_PL
dc.referencesWalczak A. (2006), Koncepcja rozumienia Innego w kategorii spotkania, [w:] Marynowicz-Hetka E. (2006), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki. Wykład, t. I, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 430−439.pl_PL
dc.referencesWalczak A. (2011), Spotkanie z wychowankiem. Ku tożsamości ipse pedagoga, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesWalczak Y., Burns S. (1984), Divorce: The child’s point of views, London, Harper and Row.pl_PL
dc.referencesWalgrave L. (2002), La justice restaurative et la justice pénale: un duo ou un duel?, [w:] Victimes: du traumatisme à la restauration, Paris, L’Harmattan.pl_PL
dc.referencesWallerstein J. S. (1985), The overburdened child: Some long-term consequences of divorce, „Social Work”, no 30, s. 116−123.pl_PL
dc.referencesWallerstein J. S. (1987), Psychodynamic perspectives on the family mediation, „Mediation Quarterly”, no 14, s. 7−21.pl_PL
dc.referencesWallerstein J. S., Kelly J. B. (1980), Surviving the breakup: How children and parents cope with divorce, New York, Basic Books.pl_PL
dc.referencesWatzlawick P. (1978), La réalité de la réalité, Paris, Seuil.pl_PL
dc.referencesWatzlawick P. (1980), Le langage du changement, Paris, Seuil.pl_PL
dc.referencesWatzlawick P. (1988), Les prédictions qui se vérifient d’elles mêmes, [w:] L’invention de la réalité. Contributions au constructivisme, dir. P. Watzlawick, Paris, Seuil, s. 109−130.pl_PL
dc.referencesWatzlawick P., Weakland J. H., Fisch R. (1975), Changements, paradoxes et psychothérapie, Paris, Seuil.pl_PL
dc.referencesWeakland J. H., Herr J. J. (1979), Counseling elders and their families, New York, Springer.pl_PL
dc.referencesWeakland J. H., Fisch R., Watzlawick P., Dobin A. M. (1981), Thérapie brève: résolution d’un problème circonscrit, [w:] Sur l’interaction, dir. P. Watzlawick , J. H. Weakland. Paris, Seuil, s. 356−389.pl_PL
dc.referencesWehr P. (1979), Conflict Resolution, Boulder, Colorado, Westview Press.pl_PL
dc.referencesWilmot W., Hocker J. (1985), Interpersonal Conflict, Iowa, Wm. C. Brown Publishers.pl_PL
dc.referencesWitkowski L. (2010), Praca socjalna i profesjonalizm pedagogiczny. O zarządzaniu humanistycznym: między filozofią edukacji i pedagogiką społeczną, Łódź, WSEZiNS.pl_PL
dc.referencesWitkowski L. (2013), Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka, Kraków, Wydawnictwo „Impuls”.pl_PL
dc.referencesWitkowski L. (2014), Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia umysłu i idei i wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce, Kraków, Wydawnictwo „Impuls”.pl_PL
dc.referencesWolska-Prylińska D. (2007), Zastosowanie podejść mediacyjnych w pracy z ,,Innym” − przykład kształtowania kultury praktyki, ,,Mediator”, nr 43, s. 9−11.pl_PL
dc.referencesWybrane statystyki na temat rodzin kanadyjskich i prawa rodzinnego (2000), wyd. II, Sekcja Badań, Ministerstwo Sprawiedliwości Kanady.pl_PL
dc.referencesZbiegień-Maciąg L. (1979), Aktywność społeczna w zastosowaniu do badań empirycznych, ,,Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 69−78.pl_PL
dc.referencesZehr H. (1990), Changing lenses. A new focus for crime and justice, Scottdale, P.A., Herald Press.pl_PL
dc.referencesF. Znaniecki (1974), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesRzecznik Praw Dziecka/publikacje/Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012, s. 232−233, http://www.brpd.gov.pl/ [dostęp: 30 IV 2014].pl_PL
dc.referencesWWW.familis.org/riopfq/publication/pensons94/filion.htmlpl_PL
dc.referencesWWW.familis.org/riopfq/publication/pensons94/confidences.pdfpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-351-1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe