Show simple item record

dc.contributor.authorMysona Byrska, Katarzyna
dc.contributor.editorBudzyński, Piotr
dc.contributor.editorDawczyk, Marcin
dc.contributor.editorGryglewski, Krzysztof
dc.contributor.editorOwczarek, Michał
dc.contributor.editorZiółkowski, Michał
dc.date.accessioned2019-12-13T09:27:04Z
dc.date.available2019-12-13T09:27:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMysona Byrska K., „Si deus nobis cum…” Powtarzające się motywy inskrypcji fasadowych na budynkach na terenie Galicji na przełomie XIX/XX wieku, [w:] Studia z historii gospodarczej, kulturowej i społecznej, P. Budzyński, M. Dawczyk, K. Gryglewski, M. Owczarek, M. Ziółkowski (red.), „Vade Nobiscum” 2019, t. XXI.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-719-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31081
dc.description.abstractW Galicji w okresie autonomii uzyskanej w ramach Monarchii Austro-Węgierskiej (okres zamykający się w latach 1866–1914), na skutek wielu zmian polityczno-społecznych nastąpił gwałtowny przyrost ludności, a co za tym idzie również i znaczny rozwój budowlany. Szczególnie widoczne jest to w Krakowie, ale także i w innych mniejszych miastach regionu. W tym okresie powstało wiele budynków prywatnych (kamienic, pałacyków miejskich, willi podmiejskich) i budynków użyteczności publicznej. Oprócz wykorzystania nowoczesnych technologii w konstrukcji, w sferze zewnętrznej, czyli w dekoracji budynków pojawił się również nowy trend, jakim było celowe umieszczanie na fasadach budowli inskrypcji o wielorakim znaczeniu. Niektóre z tych inskrypcji to motta życiowe projektantów lub zleceniodawców budynku, inne to nazwy zwyczajowe nadawane domom, podpisy, daty, etc. Niezwykle ciekawym jest fakt, że niektóre z tych napisów fasadowych powtarzają motywy umieszczone na budynkach z wcześniejszego okresu architektonicznego, lub też powtarzają ten sam cytat lub jego wariację w budowlach różnych stylistycznie, budowanych w różnym czasie i znajdujących się na terenie całej Galicji.pl_PL
dc.description.abstractIn the Galicia region during the period of autonomy within the Austro-Hungarian Empire (period between 1866–1914), as a consequence of multiple political and social changes, a huge demographic transformation has occurred, which implemented also a sprouting development of constructions. It is particularly visible in Krakow, but also in few smaller towns in the region. A great number of private building has been constructed (tenant houses, city manors, suburban villas, etc.) as well as public utility buildings. Apart using of new technologies in the construction, in the outside sphere, i.e. buildings decoration, a new tendency has appeared: placing deliberately on the building facades some inscriptions bearing multiple meanings. Some of them are life mottos of the designer or the employer, other are common names given to the houses, or signatures, dates, etc. Interesting is the fact that some of the facades’ inscriptions are repeating the motives put on a building from a previous architectural period, or are copying exactly the same quotation or its variation on the constructions stylistically different, built in different time and located on the territory of the whole Galicia region.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofStudia z historii gospodarczej, kulturowej i społecznej;
dc.relation.ispartofseriesVade Nobiscum;21
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectarchitektura przełomu XIX i XX wiekupl_PL
dc.subjectGalicjapl_PL
dc.subjectinskrypcje na budynkachpl_PL
dc.title„Si deus nobis cum…” Powtarzające się motywy inskrypcji fasadowych na budynkach na terenie Galicji na przełomie XIX/XX wiekupl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number63-76pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowiepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-720-3
dc.referencesDokumentacja fotograficzna budynków (ze zbiorów autora).pl_PL
dc.referencesKrakowski P., Sudacka A., Konserwatorska karta inwentaryzacyjna zabudowy zabytkowej XIX–XX w., BRK 29/1405/1137, Dz.V.l.s.92, Archiwum Planów Budownictwa Miejskiego, Kraków 1976.pl_PL
dc.referencesKalendarz Krakowski Józefa Czecha na rok 1906, Kraków 1905.pl_PL
dc.referencesAlbertini P., La France du XIXe siècle. 1815–1914, Paris 2016.pl_PL
dc.referencesBałus W., Historyzm, analogiczność, malowniczość. Rozważania o centralnych kategoriach twórczości Teodora Talowskiego (1857–1910), „Folia Historiae Artium” 1988, t. 24, s. 117–138.pl_PL
dc.referencesBieniarzówna J., Małecki J.M., Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796–1918, Kraków 1979.pl_PL
dc.referencesBorodin K., Honak I., Lwów po polsku, t. 1: Imię Domu oraz inne napisy, Lwów 2012.pl_PL
dc.referencesBorodin K., Honak I., Polskomownij napisi u kulturnomu prostori Lwowa, „Problematic Slavonic Studies”, 2011, vol. 60, s. 81–92.pl_PL
dc.referencesByrska K., Inskrypcje na kamienicach krakowskich na przełomie XIX i XX wieku, „Vade Nobiscum”, vol. XIX, Łódź 2017, s. 41–45.pl_PL
dc.referencesByrska K., O motywach inskrypcji na kamienicach krakowskich w latach 1880–1914, „Kultura i Historia” 2017, nr 31 (1).pl_PL
dc.referencesBystrzak T., Talowski, Kraków 2017.pl_PL
dc.referencesLaskowski A., „Sibi et posteritati”. Autoprezentacja i reklama w środowisku architektów, budowniczych i inżynierów w Galicji u schyłku XIX i na początku XX wieku, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 2012, t. 57, nr 1, s. 35–54.pl_PL
dc.referencesMyślenie Miastem. Architektura Jana Zawiejskiego, red. Kolegium Wydawnicze Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków 2018.pl_PL
dc.referencesPawłowska K., Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieku XIX i XX, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesPurchla J., Jak powstał nowoczesny Kraków. Studia nad rozwojem budowlanym miasta w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1979.pl_PL
dc.referencesPurchla J., Jan Zawiejski Architekt przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesPurchla J., Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesPurchla J., Matecznik Polski, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesPurchla J., Problemy rozwoju przestrzennego Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, [w:] Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej, red. Z. Beiersdorf, A. Laskowski, Jasło 2001.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia Krakowa, Warszawa–Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesKopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, www.slownik-online.pl/ kopalinskipl_PL
dc.referencesLandowski Z., Woś K., Słownik cytatów łacińskich, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesPolski Słownik Biograficzny, PAN, 1935–2017, http://ipsb.nina.gov.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-719-7.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe