Show simple item record

dc.contributor.authorPawłowska, Antonina
dc.contributor.editorBudzyński, Piotr
dc.contributor.editorDawczyk, Maciej
dc.contributor.editorGryglewski, Krzysztof
dc.contributor.editorOwczarek, Michał
dc.contributor.editorZiółkowski, Michał
dc.date.accessioned2019-12-12T13:50:10Z
dc.date.available2019-12-12T13:50:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPawłowska A., Uzbrojenie i wyposażenie sił Irlandzkiej Armii Republikańskiej podczas wojny o niepodległość Irlandii w latach 1919–1921, [w:] Studia z historii politycznej i wojskowej, P. Budzyński, M. Dawczyk, K. Gryglewski, M. Owczarek, M. Ziółkowski (red.), „Vade Nobiscum” 2019, t. XX.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-717-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31069
dc.description.abstractW artykule analizowana jest kwestia logistyki oraz zaplecza wojny o nie-podległość Irlandii w latach 1919–1921. Badane kwestie to: stan finansów obu stron konfliktu oraz metody pozyskiwania funduszy na prowadzenie wojny, kwestia broni palnej, jej pozyskiwania, produkcji, a także zastosowanie środków wybuchowych. Zbadane zostały środki transportu używane przez obie strony oraz przeanalizowano ich wpływ na zmiany w taktyce walki. Opisano także problemy związane z pomocą medyczną, umundurowaniem i aprowizacją. Praca oparta jest na relacjach świadków wydarzeń zebranych przez Biuro Historii Militarnej Irlandii.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents an analysis of the logistics and the supply base of the Irish side of the conflict during the Tan War. The issues examined are: the state of the finances of both sides of the conflict and the methods of raising funds needed to wage war; the matter of firearms and acquiring them; production and use of the explosives. Means of transport used by both sides are also considered. as well as medical assistance, uniforms and provisioning. The article is based on witnesses’ testimonies gathered. by the Bureau of the Military History.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofStudia z historii politycznej i wojskowej;
dc.relation.ispartofseriesVade Nobiscum;20
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectIrlandzka Armia Republikańskapl_PL
dc.subjectIRApl_PL
dc.subjectśrodki wybuchowepl_PL
dc.subjectbroń palnapl_PL
dc.subjectuzbrojenie IRApl_PL
dc.titleUzbrojenie i wyposażenie sił Irlandzkiej Armii Republikańskiej podczas wojny o niepodległość Irlandii w latach 1919–1921pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number187-211pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historycznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-718-0
dc.referencesDokumenty Biura Historii Militarnej Irlandii, http://www.bureauofmilitaryhistory.ie/reels/ bmh/, dostęp: 12.09.2018. Zeznania numer: BMH.WS0828, BMH.WS0519, BMH.WS0684, BMH.WS0777, BMH. WS0776, BMH.WS0531, BMH.WS0847, BMH.WS1360, BMH.WS0554, BMH.WS0597, BMH.WS0814, BMH.WS1713, BMH.WS1507, BMH.WS0664, BMH.WS0476, BMH. WS0689, BMH.WS0535, BMH.WS0682, BMH.WS0664, BMH.WS0682, BMH.WS0700, BMH.WS0643, BMH.WS0689, BMH.WS0565, BMH.WS1078, BMH.WS0749.pl_PL
dc.referencesStenogram debat Dáil Éireannz dnia 2 kwietnia 1919 r. Propozycje finansowe, http://oireachtas debates.oireachtas.ie/debates%20authoring/debateswebpack.nsf/takes/dail1919040200022?opendocument, dostęp: 12.09.2018.pl_PL
dc.referencesEquipment, „An t-Óglách” 1918, vol. 1, no. 2, http://antoglach.militaryarchives.ie/PDF/ 1918_09_14_Vol_1_No_2_An_t-Oglac.pdf, dostęp: 12.09.2018.pl_PL
dc.referencesEquipment, „An t-Óglách” 1918, vol. 1, no. 5, http://antoglach.militaryarchives.ie/PDF/1918_10_29_Vol_1_No_5_An_t-Oglac.pdf, dostęp: 12.09.2018.pl_PL
dc.referencesNotes on training, „An t-Óglách” 1918, vol. 1, no. 3, http://antoglach.militaryarchives.ie/PDF/1918_09_30_Vol_1_No_3_An_t-Oglac.pdf, dostęp: 12.09.2018.pl_PL
dc.referencesCarroll M.F., Money for Ireland: Finance, Diplomacy, Politics, and the First Dáil Éireann Loans, 1919−1936, Westport 2002.pl_PL
dc.referencesCottrell P., The Anglo-Irish War. The Troubles of 1913−1922, Oxford 2006.pl_PL
dc.referencesEvans G., The raising of the first internal Dái lÉireann Loan and the British responses to it, 1919−1921 (Praca magisterska obroniona w 2012 r. na Uniwersytecie w Maynooth), http://eprints.maynoothuniversity.ie/4012/1/MLitt_-_Gary_Evans.pdf, dostęp: 12.09.2018.pl_PL
dc.referencesGraubard S.R., Military Demobilization in Great Britain Following the First World War, „The Journal of Modern History” 1947, t. 19, nr 4, s. 297–311.pl_PL
dc.referencesKautt W.H., Ambushes and Armour in the War of Independence: Kilmichael reconsidered, „History Ireland” 2010, t. 18, nr 2, s. 36–38.pl_PL
dc.referencesKautt W.H., Ambushes and Armour: The Irish Rebellion 1919−1921, Newbridge 2010.pl_PL
dc.referencesKautt W.H., Studying the Irish Revolution as Military History: Ambushes and Armour, „The Irish Sword (The Journal of Military History Society of Ireland)” 2010, t. 25, nr 108, s. 253–257.pl_PL
dc.referencesKorzun M., 1000 słów o materiałach wybuchowych i wybuchu, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesMcDowell R.B., Crisis and Decline: The Fate of the Southern Unionists, Dublin 1997.pl_PL
dc.referencesMitchell A., Revolutionary Government in Ireland: Dáil Éireann, 1919−22, Dublin 1995.pl_PL
dc.referencesPattison G., The British Army’s Effectiveness in the Irish Campaign 1919−1921 and the Lessons for Modern Counterinsurgency Operations, with Special Reference to C3I Aspects, materiały Cornwallis XIV: Analysis of Societal Conflict and Counter-Insurgency, http://www.ismor.com/cornwallis/cornwallis_2009/6-Pattison-CXIV.pdf, dostęp: 12.09.2018.pl_PL
dc.referencesRegan J.M., Myth and the Irish State, Newbridge 2013.pl_PL
dc.referencesTownshend C., The Republic: The Fight For Irish Independence, London 2013.pl_PL
dc.referencesZins H., Historia Anglii, Warszawa 1995.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-717-3.11


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe