Show simple item record

dc.contributor.authorNiesporek, Katarzyna
dc.contributor.editorKuran, Michał
dc.date.accessioned2019-12-11T09:43:46Z
dc.date.available2019-12-11T09:43:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationNiesporek K., O doświadczeniu śmierci w poezji Edy Ostrowskiej, [w:] Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Kuran M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 201-214, doi: 10.18778/7969-106-7.16pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-106-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31037
dc.description.abstractEda Ostrowska is a poet who contemplates death of her life. In the words of Stefan Chwin from the book Suicide as an Experience of Imagination, Ostrowska knows too much about the dark side of life, sees what she shouldn’t, strongly feels the pain and exceeds the designated limit of the risk. Ostrowska is rejected by society as a genuine stranger, the outsider still thinking about death. She has a strong awareness of dying, obvious transience which she expresses not only in the poetry but also in the diary I Stand in Front of You in the Body Rain. Lonely, misunderstood by people Ostrowska is living, but constantly dying. Convinced of the value of being on the other side but not having the courage to end up with her life, she finds narcotic alternative spaces which allow her to exist on the edge, to dice with death and life.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuran M. (red.), Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectśmierćpl_PL
dc.subjectpoezjapl_PL
dc.subjectEda Ostrowskapl_PL
dc.titleO doświadczeniu śmierci w poezji Edy Ostrowskiejpl_PL
dc.title.alternativeAbout the Experience of Death in Eda Ostrowska’s Poetrypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number201-214pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski w Katowicachpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-743-4
dc.contributor.authorBiographicalnoteKatarzyna Niesporek — doktorantka w Zakładzie Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego. Studia polonistyczne ukończyła na podstawie pracy o poezji Marcina Świetlickiego. W kręgu jej naukowych zainteresowań znajduje się poezja polska drugiej połowy XX wieku, a także zagadnienia najnowszej kultury literackiej. Artykuły naukowe i recenzje ogłaszała w tomach zbiorowych i czasopismach. Jest autorką książki „Ja” Świetlickiego (2014) i współredaktorką tomu zbiorowego Literatura popularna, t. 2: Fantastyczne kreacje światów (2014).pl_PL
dc.referencesChwin S., Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesFert J., Bez cenzury (O poezji Edy Ostrowskiej), „Akcent” 2004, nr 1/2.pl_PL
dc.referencesFert, J. My poeci — my głupcy (Nad wyborem poezji Edy Ostrowskiej), „Akcent” 2004, nr 1/2.pl_PL
dc.referencesJentys M., Nić Ariadny. Z notatnika recenzentki, Toruń 2005, s. 79–83.pl_PL
dc.referencesLisowski K., Obrócona w stronę obłoków, „Nowe Książki” 2012, nr 6.pl_PL
dc.referencesMerton R. K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przekł. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesOstrowska E., Oto stoję przed tobą w deszczu ciała, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesOstrowska E., Oto stoję w deszczu ciała [dziennik studentki], Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesOstrowska E., Małmazja , Katowice 1988.pl_PL
dc.referencesWilson C., Outsider, przekł. M. Tarczewska, Kraków 1959.pl_PL
dc.referencesLeksykon Lublin [online], dostęp: 15 lipca 2013, dostępny <http://teatrnn.pl/leksykon/node/3259/eda_ostrowska>pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-106-7.16


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe