Show simple item record

dc.contributor.authorPawlik, Aleksandra
dc.contributor.editorKuran, Michał
dc.date.accessioned2019-12-11T09:08:04Z
dc.date.available2019-12-11T09:08:04Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPawlik A., „Rodzimy życie w asyście śmierci”. O matkach i córkach w poezji Anny Świrszczyńskiej i Anny Kamieńskiej, [w:] Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Kuran M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 157-174, doi: 10.18778/7969-106-7.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-106-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31034
dc.description.abstractThe article is devoted to comparative interpretation of Anna Świrszczyńska’s and Anna Kamieńska’s work. Using the studies on death category in poems related to birth, motherhood and the bodily relations of poems’ heroines with their parents, the author of this report demonstrates that by giving birth to a child, woman marks the newborn with the element of death.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuran M. (red.), Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectżyciepl_PL
dc.subjectśmierćpl_PL
dc.subjectmatkipl_PL
dc.subjectcórkipl_PL
dc.subjectpoezjapl_PL
dc.subjectAnna Świrszczyńskapl_PL
dc.subjectAnna Kamieńskapl_PL
dc.title„Rodzimy życie w asyście śmierci”. O matkach i córkach w poezji Anny Świrszczyńskiej i Anny Kamieńskiejpl_PL
dc.title.alternative„We Give Birth to Life Assisted by Death” — on Mothers and Daughters in Anna Świrszczyńska’s and Anna Kamieńska’s Poetrypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number157-174pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-743-4
dc.contributor.authorBiographicalnoteAleksandra Rozalia Pawlik — urodziła się w 1988 roku w Świebodzinie. Jest doktorantką w Katedrze Krytyki Literackiej KUL. Jej główne zainteresowania to poezja współczesna, literatura i sztuka kobiet, krytyka literacka, antropologia kultury.pl_PL
dc.referencesKamieńska A., Dobranoc matce, [w:] taż, Poezje wybrane, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesKamieńska A., Rzeczy nietrwałe, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesKamieńska A., Źródła, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesŚwirszczyńska A., Poezja, oprac. Cz. Miłosz, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesBakke M., Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesBaranowska M., Pod czarną gwiazdą, „Twórczość” 1986, nr 6.pl_PL
dc.referencesBeauvoir de S., Druga płeć. Fakty i mity, przekł. G. Mycielska, t. 1, Kraków 1972.pl_PL
dc.referencesBojda W., Tajemnice monstrualnego ciała, „Kresy” 1996, nr 4.pl_PL
dc.referencesBrach–Czaina J., Szczeliny istnienia, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesChojnowski Z., Metamorfozy Anny Kamieńskiej, Olsztyn 1995.pl_PL
dc.referencesCzermińska M., Śmierć — sen — dotknięcie. W związku z wiersze Anny Kamieńskiej „Ciało”, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego” 1989, nr 14.pl_PL
dc.referencesDłuski S., Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej, Rzeszów 2002.pl_PL
dc.referencesJagodzińska J., Misterium romantyczne. Liturgiczno-rytualne wymiary świata przedstawionego w III części „Dziadów” Adama Mickiewicza, „Nie-boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego i „Księdzu Marku” Juliusza Słowackiego, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesJaspers K., Sytuacje graniczne, przekł. A. Staniewska, [w:] R. Rudziński, Jaspers, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesKamieńska A., Notatnik 1973–1979, Poznań 1987.pl_PL
dc.referencesKristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przekł. M. Falski, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesMiłosz Cz., Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesMiłosz Cz., Przedmowa, [w:] A. Świrszczyńska, Poezja, oprac. Cz. Miłosz, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesPrzymuszała B., Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesSkarga B., Ślad i obecność, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSławiński J., Liryka Anny Kamieńskiej, „Twórczość” 1960, nr 9.pl_PL
dc.referencesStawowy R., „Gdzie jestem ja sama”. O poezji Anny Świrszczyńskiej, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesStyczeń T., Ciało jako „znak obrazu Stwórcy” [w:] Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. O Jana Pawła II teologii ciała, red. ks. T. Styczeń, Lublin 1981.pl_PL
dc.referencesŚwirszczyńska A., Przedmowa Anny Świrszczyńskiej do jej „Poezji Wybranych” z roku 1973, [w:] taż, Jestem baba. Wiersze z różnych lat, Warszawa 2000.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-106-7.13


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe