Show simple item record

dc.contributor.authorPrzygodzki, Zbigniew
dc.contributor.editorPrzygodzki, Zbigniew
dc.date.accessioned2019-11-14T11:06:38Z
dc.date.available2019-11-14T11:06:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPrzygodzki Z., Zdolność absorpcji wiedzy i percepcja roli kapitału ludzkiego w innowacyjnych środowiskach przedsiębiorczości w regionie łódzkim, [w:] Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy, Przygodzki Z. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 41-73, doi: 10.18778/7969-045-9.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-045-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30746
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPrzygodzki Z. (red.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectabsorpcja wiedzypl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectinnowacyjne środowiska przedsiębiorczościpl_PL
dc.subjectregion łódzkipl_PL
dc.titleZdolność absorpcji wiedzy i percepcja roli kapitału ludzkiego w innowacyjnych środowiskach przedsiębiorczości w regionie łódzkimpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number41-73pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiskapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-183-8
dc.referencesBoschma R., Martin R. L., The Handbook of Evolutionary Economic Geography, Edward Elgar Publishing, UK 2010.pl_PL
dc.referencesBoschma R. A., Proximity and Innovation: A Critical Assessment, Regional Studies, Vol. 39.1, February 2005.pl_PL
dc.referencesDomański R., Marciniak A., Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2003, tom CXIII.pl_PL
dc.referencesDomański R., Regionalny poziom gospodarki uczącej się, Czasopismo Geograficzne LXXI, 2000.pl_PL
dc.referencesDrucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesHardt Ł., Ekonomia kosztów transakcyjnych – geneza i kierunki rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesHsaini A., Le depassement des eonomies d’agglomeration comme seules sources explicatives de l’efficacite des systemes de production territorializes, Revue d’Economie Regionale et Urbaine 2000, no.2.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesJulien P.-A., A Theory of local entrepreneurship in the knowledge economy, Edward Elgar Publishing, UK 2007.pl_PL
dc.referencesM. Kolarz, Znaczenie wiedzy i kapitału intelektualnego we współczesnej gospodarce i organizacji [w:] Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, B. Kożusznik (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.pl_PL
dc.referencesMarkowska M., Zróżnicowanie europejskiej przestrzeni regionalnej w świetle koncepcji gospodarki opartej na wiedzy [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, D. Strahl (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, nr 1161, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesMartinelli F., Moulaert F., Ailenei O., Territorial innovation models: a critical survey of the international literature, Institut Fédératif de Recherche sur les Économies et les Sociétés Industrielles, Intermediate report 2002.pl_PL
dc.referencesMoulaert F., Sekia F., Territorial Innovation Models: A Critical Survey, Debates and Surveys, Regional Studies, 2003, Vol. 37.pl_PL
dc.referencesNiemczyk L., Rachunkowość zasobów wiedzy przedsiębiorstwa, Gospodarka Narodowa, nr 5–6/2011.pl_PL
dc.referencesNowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M., Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesNowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesOchojski A., Szczupak B., Zieliński T., Regionalne środowisko przedsiębiorczości. Problematyka badawcza [w:] Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, A. Klasik (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.pl_PL
dc.referencesPietrzyk I., Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, M. Klamut, L. Cybulski (red.), Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesPolanyi M., Tacit Knowing: Its Bearing on Some Problems of Philosophy, Reviews of Modern Physics, 34 (4), Oct. 1962.pl_PL
dc.referencesPrzybyszewski R., Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPrzygodzki Z., Innowacyjne środowiska przedsiębiorczości w kontekście procesów organizacji i regulacji w regionie [w:] Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, A. Nowakowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesRegionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Przykład Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski, Z. Przygodzki (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesRyfkin J., Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu w której płaci się za każdą chwilę życia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E., Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw, materiały konferencyjne z V Konferencji Naukowej z serii „Wiedza i innowacje” pt. „Ochrona wiedzy i innowacji”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 19-20 stycznia 2009 r.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E., Miejsce zasobów niematerialnych w kształtowaniu wartości przedsiębiorstw [w:] Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesStewart T., The coins in the Knowledge Bank, Fortune [za:] Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesStorper M., The regional word. The territorial development in global economy, Guilford Press, 1997.pl_PL
dc.contributor.authorEmailzbycho@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-045-9.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe