Show simple item record

dc.contributor.authorGorzkiewicz, Michał
dc.date.accessioned2019-10-31T08:01:29Z
dc.date.available2019-10-31T08:01:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30679
dc.descriptionPracę stanowi cykl publikacji.pl_PL
dc.description.abstractLeki z grupy analogów adenozynowych należą do antymetabolitów o szerokim zastosowaniu w leczeniu białaczek i chłoniaków. Związki te dla swojej aktywności cytotoksycznej wymagają ułatwionego transportu dokomórkowego za pośrednictwem specyficznych transporterów błonowych oraz fosforylacji przez kinazy wewnątrzkomórkowe, skutkującej tworzeniem aktywnych form trójfosforanowych. Tak złożony metabolizm może prowadzić do zmniejszenia efektu terapeutycznego i wystąpienia oporności komórkowej związanej z obniżeniem ekspresji transporterów lub aktywności wewnątrzkomórkowych kinaz. W celu pokonania tych ograniczeń i zwiększenia skuteczności terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem analogów adenozynowych, zaproponowano bezpośredni dokomórkowy transport aktywnych, trójfosforanowych form leków za pomocą nanonośników. Liczne badania potwierdziły, że rozgałęzione dendrymery o ściśle określonej strukturze są dobrymi kandydatami na nośniki leków. Dowiedziono, że dendrymery mogą przenosić dużą liczbę cząsteczek aktywnych, jednocześnie zapewniając ich zwiększoną rozpuszczalność i kontrolowaną biodystrybucję. Ponadto niewielki rozmiar i kulisty kształt tych polimerów sprzyjają ich wnikaniu do komórek i długotrwałemu krążeniu we krwi. Głównym celem pracy była charakterystyka kompleksów nukleotydów adenozynowych z dendrymerami polipropylenoiminowymi generacji 4 (PPI G4) oraz ocena możliwości zastosowania ich w terapii przeciwnowotworowej. Wykazano, że dendrymery PPI mogą skutecznie oddziaływać z nukleotydami i tworzyć stabilne kompleksy poprzez oddziaływania elektrostatyczne między zjonizowanymi grupami fosforanowymi trójfosforanu i aminowymi dendrymeru. Proces ten silnie zależy od warunków środowiskowych, szczególnie pH i obecności jonów nieorganicznych. Dowiedziono, że dendrymer PPI generacji 4 o powierzchni częściowo zmodyfikowanej maltozą (PPI-Mal OS G4) może służyć jako efektywny nośnik dla trójfosforanowej formy fludarabiny, zwiększając jej dokomórkowy transport, a tym samym jej cytotoksyczność i pokonując oporność związaną z obniżoną ekspresją lub aktywnością hENT1 dzięki autonomicznej drodze wejścia do komórki. Z kolei potencjalnie silniejsze oddziaływania trójfosforanu klofarabiny z dendrymerami PPI i jego zdolność do maskowania dodatniego ładunku powierzchniowego tych polimerów może ograniczyć zdolność kompleksów do wewnątrzkomórkowego dostarczania i uwalniania aktywnej formy leku. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość zastosowania dendrymerów PPI jako nośników dla adenozynowych leków nukleotydowych w celu zwiększenia ich stężenia wewnątrzkomórkowego oraz aktywności przeciwnowotworowej. Należy jednak podkreślić fakt, że stabilność i właściwości kompleksów nukleotyd-dendrymer silnie zależą od warunków środowiskowych, a także od struktury chemicznej leku, co należy wziąć pod uwagę podczas projektowania doświadczeń zarówno in vitro, jak i in vivo.pl_PL
dc.description.sponsorshipProjekt OPUS „Komórkowe i molekularne mechanizmy działania kompleksów dendrymerów PPI z lekami przeciwnowotworowymi – analogami nukleozydowymi”, 2014/13/B/NZ3/04643; COST Action CA17140 „Nano2Clinic. Cancer Nanomedicine – from the bench to the bedside”pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.subjectdendrymerypl_PL
dc.subjectanalogi nukleozydówpl_PL
dc.subjectterapia przeciwnowotworowapl_PL
dc.subjectdendrimerspl_PL
dc.subjectnucleoside analoguespl_PL
dc.subjectanticancer therapypl_PL
dc.titleDendrymery polipropylenoiminowe jako nośniki przeciwnowotworowych nukleotydów adenozynowychpl_PL
dc.title.alternativePoly(propyleneimine) dendrimers as carriers of anticancer adenosine nucleotidespl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Ogólnejpl_PL
dc.dissertation.directorKlajnert-Maculewicz, Barbara
dc.dissertation.reviewerLipkowska, Zofia
dc.dissertation.reviewerGruszecki, Wiesław
dc.date.defence2019


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record