Show simple item record

dc.contributor.authorKrajewska, Aleksandra
dc.date.accessioned2019-10-23T06:39:03Z
dc.date.available2019-10-23T06:39:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30672
dc.description.abstractW pracy przedstawiono polski system opodatkowania wydobycia kopalin oraz dokonano próby jego oceny. W pierwszej kolejności omówiono charakterystykę opodatkowania sektora wydobywczego, pojęcie renty surowcowej oraz formy prawne służące opodatkowaniu wydobycia bogactw naturalnych. Następnie dokonano zwięzłego przeglądu danin wydobywczych występujących w systemach fiskalnych wybranych państw świata. W dalszej kolejności analizie poddano polskie akty prawne normujące daniny nałożone na sektor wydobywczy, tj. prawo geologiczne i górnicze, ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz ustawę o specjalnym podatku węglowodorowym. Kolejny rozdział poświęcono sformułowaniu szeregu kryteriów (prawnych oraz pozaprawnych), z punktu widzenia których można dokonać oceny podatków wydobywczych. Finalnie ocenie w kontekście powyższych kryteriów poddano podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz specjalny podatek węglowodorowy. Pracę wieńczą wnioski, w których sformułowano również postulaty de lege ferenda.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.subjectprawo podatkowepl_PL
dc.subjectpodatkipl_PL
dc.subjectpodatki wydobywczepl_PL
dc.subjectopodatkowanie wydobycia kopalinpl_PL
dc.subjectpodatek od wydobycia niektórych kopalinpl_PL
dc.subjectspecjalny podatek węglowodorowypl_PL
dc.titlePodatki wydobywcze - ocena systemu opodatkowania wydobycia niektórych kopalin w Polsce na tle rozwiązań wybranych krajówpl_PL
dc.title.alternativeExtractive taxes - evaluation of the tax regime of extraction of certain minerals in Poland in the light of solutions of selected countriespl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number251pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.contributor.authorEmailakrajewska@wpia.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorNykiel, Włodzimierz
dc.dissertation.reviewerZdebel, Marek
dc.dissertation.reviewerKopyściańska, Katarzyna
dc.date.defence2019


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record