Show simple item record

dc.contributor.authorOrszulak-Dudkowska, Katarzyna
dc.contributor.editorKrawczyk-Wasilewska, Violetta
dc.contributor.editorKucner, Monika
dc.contributor.editorZimnica-Kuzioła, Emilia
dc.date.accessioned2019-10-14T13:46:12Z
dc.date.available2019-10-14T13:46:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationOrszulak-Dudkowska K., Łódź, moje miasto… Obraz Łodzi w opiniach łódzkich studentów, [w:] Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi, Krawczyk-Wasilewska V., Kucner M., Zimnica-Kuzioła E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 79-95, doi: 10.18778/7525-750-2.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-750-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30631
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKrawczyk-Wasilewska V., Kucner M., Zimnica-Kuzioła E. (red.), Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectmoje miastopl_PL
dc.subjectobraz Łodzipl_PL
dc.subjectopinie łódzkich studentówpl_PL
dc.titleŁódź, moje miasto… Obraz Łodzi w opiniach łódzkich studentówpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number79-95pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Zakład Etnologii i Folklorystykipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteOrszulak-Dudkowska, Katarzyna, jest adiunktem w Zakładzie Etnologii i Folklorystyki Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki folkloru współczesnego, kultury popularnej oraz polskiej kultury obyczajowej XX i XXI w. Jest autorką monografii pt. Ogłoszenie matrymonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury („Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 47, Łódź 2008, ss. 184), za którą w roku 2009 otrzymała nagrodę indywidualną III stopnia Rektora UŁ, oraz autorką licznych artykułów, w których wykorzystuje wyniki własnych badań terenowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL, 2002–) i Societé Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF, 2010–), a także Komitetu Redakcyjnego „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (2007–).pl_PL
dc.contributor.authorEmailk.dudkowska@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-750-2.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe