Show simple item record

dc.contributor.authorBarczyk, Alina
dc.contributor.editorKępiński, Marcin
dc.date.accessioned2019-10-14T10:23:41Z
dc.date.available2019-10-14T10:23:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationAmbasada Królestwa Belgii w Warszawie. Forma architektoniczna i jej geneza, [w:] Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy, red. M. Kępiński, Łódź 2016, s. 95-107.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-943907-3-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30626
dc.description.abstractTHE EMBASSY OF THE KINGDOM OF BELGIUM IN WARSAW. ARCHITECTURAL FORMS AND THEIR ORIGIN The Mniszech Palace in Warsaw at the Senatorska street (mortgage number 471) had been rebuilt and adapted to a seat of the Embassy of the Kingdom of Belgium. The scale of destruction was estimated to be 85 percent, but only 30 percent of load-bearings walls and foundations had been damaged. In consequence, the original plan and architectural forms are visible. An unfinished, brick manor house of Feliks Aleksander Lipski, Voivod of Kalisz – erected at the end of XVII centrury - was bought and modified by Józef Wandalin Mniszech, Grand Marshal of the Crown. Splendour of the residence was determined by the ceremonial function and position of the Mniszech family. Foreign legates and the king August II visited the residence. The palace was built under the conduction of a military engineer Burkhard Christoph von Münnich. Innovative architectural forms - especially a mansard roof and relief decoration – are pararell to Dresden’s architecture, for example to Matthäus Daniel Pöppelmann designs. Such marvellous analogies, as well as many other aspects, ought to be discussed.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofPałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy;2016
dc.subjectMniszchowiepl_PL
dc.subjectMniszech familypl_PL
dc.subjectBurkhard Christoph von Münnichpl_PL
dc.subjectWarsaw architecturepl_PL
dc.subjectDresden architecturepl_PL
dc.subjectEmbassy of the Kingdom of Belgiumpl_PL
dc.subjectMniszech Palace in Warsawpl_PL
dc.subjectLipski Feliks Aleksanderpl_PL
dc.subjectAugust II Saspl_PL
dc.subjectKazanowski Zygmuntpl_PL
dc.subjectSenatorska Street (Warsaw)pl_PL
dc.subjectTrezzini Domenicopl_PL
dc.subjectPöppelmann Matthäus Danielpl_PL
dc.subjectXVIII centurypl_PL
dc.subjectPolish art and architecturepl_PL
dc.subjectPolish-Saxon personal unionpl_PL
dc.subjectMagnatespl_PL
dc.subjectDresdenpl_PL
dc.subjectPlersch Johann Georgpl_PL
dc.titleAmbasada Królestwa Belgii w Warszawie. Forma architektoniczna i jej genezapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number95-107pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Historii Sztuki UŁpl_PL
dc.referencesARCHIWUM PAŃSTWOWE W WARSZAWIE. ODDZIAŁ W PUŁTUSKU. Hipoteka Warszawska. Ul. Senatorska 471, sygn. 434.pl_PL
dc.referencesZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH WE WROCŁAWIU. Archiwum Mniszchów. Listy dyplomatów i dowódców wojsk rosyjskich z lat 1735-1749, sygn. 2684/II.pl_PL
dc.referencesZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH WE WROCŁAWIU. Archiwum Mniszchów. Listy Józefa Wandalina Mniszcha marszałka wielkiego koronnego z lat 1710-1740, sygn. 2646/I.pl_PL
dc.referencesZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH WE WROCŁAWIU. Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat 1713-1775. Lit. A-Bia., sygn. 2688/II.pl_PL
dc.referencesZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH WE WROCŁAWIU. Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat 1716-1791. Lit. M., sygn. 2697/II.pl_PL
dc.referencesZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH WE WROCŁAWIU. Wizyja pałacu warszawskiego Jana W. Mniszcha podkomorzego litewskiego, sygn. DE-2566.pl_PL
dc.referencesA. Barczyk, „Akacyja biała z Łazienek (…), Thuja occidentalis z Królikarni”. Założenie pałacowo-ogrodowe w Dęblinie w drugiej połowie XVIII stulecia, [w:] Ars et Scientia. T. 8, red. A. Barczyk, B. Ciarkowski, K. Stefański, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesA. Bartczakowa, Jakub Fontana: architekt warszawski XVIII wieku, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesA. Berdecka, Pałac Mniszchów przy ulicy Senatorskiej w Warszawie. Praca magisterska napisana w Instytucie Historii Sztuki UW pod kierunkiem prof. S. Lorentza, mps. 1951, Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesS. Brukalski, Odbudowa Pałacu Mniszchów. Projekt, Warszawa 1949, mps, Archiwum Stołecznego Konserwatora Zabytków.pl_PL
dc.referencesM. Gębarowicz, Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w., Wrocław 1973.pl_PL
dc.referencesM. Gębarowicz, Początki malarstwa historycznego w Polsce, Wrocław 1981.pl_PL
dc.referencesW. Hentschel, Die sächsische Baukunst des 18. Jahrhunderts in Polen, Berlin 1967.pl_PL
dc.referencesA. Jarzębski, Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy, Warszawa 1909.pl_PL
dc.referencesJ. Kowalczyk, Wędrówka po pałacach rokokowych z panem Ricaud, [w:] Jesteśmy w Warszawie. Miasto dawne i nowe, Z. Bartoszewska (red.), Warszawa 1981, t. 1.pl_PL
dc.referencesS. Krasiński, Karta techniczna zabytku architektury lub budownictwa. Warszawa, Pałac Mniszchów (Resursa Kupiecka), Warszawa 1959, mps, Archiwum Stołecznego Konserwatora Zabytków.pl_PL
dc.referencesA. Kraushar, Resursa Kupiecka w Warszawie - monografia historyczno-obyczajowa, Warszawa 1928.pl_PL
dc.referencesA. Król, Dęblin, „Przegląd Lotniczy” 1937, nr 10, „Kuryer Polski”, 1731, nr 56.pl_PL
dc.referencesM. Kwiatkowski, Pałac Mniszchów w Warszawie – ambasada królestwa Belgii, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesW. Małcużyński, Rozwój terytorialny m. Warszawy, Warszawa 1900.pl_PL
dc.referencesJ. Poklewski, Domenico Trezzini (ok. 1670-1734) – architekt Piotra I, [w:] Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie. Prace dedykowane pamięci Profesora Mariusza Karpowicza, red. M. Smoliński, R. Sulewska, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesM. D. Pöppelmann, Vorstellung und Beschreibung Des von Sr. Königl. Majestät in Pohlen, und Churfl. Durchl. Zu Sachßen, erbauten so genannten Zwinger-Gartens Gebäuden, Oder Der Königl. Orangerie zu Dreßden, In Vier- und Zwantzig Kupffer-Stichen, 1729.pl_PL
dc.referencesJ. Putkowska, Ogród przy warszawskiej rezydencji Józefa Wandalina Mniszcha, marszałka wielkiego koronnego, kasztelana krakowskiego, [w:] „Hortus vitae”: księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Michałowskiemu, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesJ. Putkowska, Warszawski zespół rezydencjonalny Józefa Wandalina Mniszcha, marszałka wielkiego koronnego, kasztelana krakowskiego, „Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej” 2002, t. 2.pl_PL
dc.referencesRemont Ambasady Królestwa Belgii w Warszawie. Projekt budowlany – architektura, oprac. G. Madurowicz, M. Tyszka, Warszawa 2001, mps, Archiwum Stołecznego Konserwatora Zabytków.pl_PL
dc.referencesJ. Sito, Wielkie warsztaty rzeźbiarskie Warszawy doby saskiej: modele kariery, formacja artystyczna, organizacja produkcji, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesE. Szwankowski, Ulice i place Warszawy, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesE. Tiller, Die repräsentative Raumpolitik Augusts des Starken in Polen, [w:] Bücherwelten – Raumwelten: Zirkulation von Wissen und Macht im Zeitalter des Barock, red. E. Tiller, Köln 2015.pl_PL
dc.references„Tygodnik Ilustrowany”, 1874, nr 339.pl_PL
dc.referencesM. Wardzyński, Giovanni Lievorati – the Casus of an Italian Sculptor in Early Eighteenth-Century Warsaw, [w:] Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie. Prace dedykowane pamięci Profesora Mariusza Karpowicza, red. M. Smoliński, R. Sulewska, Warszawa 2015.pl_PL
dc.contributor.authorEmailalina_barczyk@wp.plpl_PL
dc.date.defence2016


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record