Show simple item record

dc.contributor.authorKostrzewska, Ewelina
dc.date.accessioned2019-10-13T11:19:10Z
dc.date.available2019-10-13T11:19:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30610
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych; 1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.titleMarginesy pamięci. Uwagi wokół historii pisma „Prąd” (1909–1914)pl_PL
dc.title.alternativeThe margins of memory. Remarks on history of the journal “Prąd” (1909–1914)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number249-263
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Polski XIX wieku
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesBiblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [BU KUL], Dział rękopisów, Czym jest Odrodzenie Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej, Lublin 1928, rkps 1149.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [BU KUL], Dział rękopisów, Plater-Zyberkówna hr C., O Stowarzyszeniu Przyjaciół Młodzieży, rkps 1149.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [BU KUL], Dział rękopisów, Regulamin obowiązujący członków organizacji filareckiej, rkps 915.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [BU KUL], Dział rękopisów, Ustawa Związku Filaretów, rkps 915.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [BU KUL], Dział rękopisów, Zmitrowicz J., W przeddzień wielkich przewrotów i na progu ich, rkps 919.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [BU KUL], Dział rękopisów, [Zmitrowicz J.], W imię odrodzenia i przyszłości. „Razem – młodzi przyjaciele!” [Wilno 1906], rkps 1149.pl_PL
dc.referencesKarbowiak A., Młodzież polska akademicka za granicą 1795–910, Kraków 1910.pl_PL
dc.references[Plater-Zyberkówna C.], Na przełomie. O młodzieży i do młodzieży, Warszawa 1908.pl_PL
dc.referencesZałuski B., Cecylia Plater-Zyberkówna. Życie i działalność wychowawczo-społeczna, Warszawa 1930.pl_PL
dc.references„Prąd” 1909–1914.pl_PL
dc.references„Przegląd Powszechny” 1906.pl_PL
dc.references„Wieś i Dwór” 1913.pl_PL
dc.referencesBarańska A., Kościół i przemiany religijności w historii Polski XIX wieku, [w:] Historie Polski w XIX wieku, red. A. Nowak, t. IV (Narody, wyznania, emigracje, porównania), Warszawa 2015, s. 7–61.pl_PL
dc.referencesGajewski S., Chrześcijańskie organizacje akademickie w Polsce (1889–1939), Rzeszów 1993.pl_PL
dc.referencesJagiełło M., „Prąd” (1909–1914), „Przegląd Powszechny” 1984, nr 7–8, s. 190–202.pl_PL
dc.referencesKłoczowski J., Dzieje chrześcijaństwa polskiego, wyd. uzupełnione, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesLechicki C., Polskie czasopiśmiennictwo katolickie w latach 1833–1914, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1983, t. XXII, nr 1, s. 19–42.pl_PL
dc.referencesLechicki C., Prasa katolicka Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1984, t. XXIII, nr 2, s. 45–69.pl_PL
dc.referencesMazur J., Tygodnik „Myśl Katolicka” (1908–1914). Problemy religijne, społeczne, polityczne, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesMazurek H.M., Powstanie i rozwój ukrytych zgromadzeń bł. Honorata Koźmińskiego w latach 1874–1908, Sandomierz 2009.pl_PL
dc.referencesMielczarek T., Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”. Dzieje prasy częstochowskiej (1769–1994), Kielce 1996, s. 39–40.pl_PL
dc.referencesMycińska M., Inteligencja na rozdrożach 1864–1918, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesNabywaniec S., Polskie święte i błogosławione, [w:] Kobiety i kultura religijna. Specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce, red. J. Hoff, Rzeszów 2006, s. 23–48.pl_PL
dc.referencesOlszewski D., Kultura i życie religijne społeczeństwa polskiego w XIX wieku, Lublin 2014.pl_PL
dc.referencesOlszewski D., Postawy społeczno-religijne kobiet w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Kobiety i kultura religijna. Specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce, red. J. Hoff, Rzeszów 2006, s. 11–22.pl_PL
dc.referencesPodgórska T., Stowarzyszenie patriotyczno-religijne Eleusis w latach 1902–1914, Lublin 1999.pl_PL
dc.referencesPrejs R., Reorganizacja zgromadzeń w 1908 roku i jej wpływ na rodzinę honoracką, [w:] Formy życia konsekrowanego w rodzinie honorackiej, red. T. Płonka OFMCap, Sandomierz–Zakroczym 2009, s. 321–353.pl_PL
dc.referencesPrzeciszewski M., Katolickie organizacje młodzieży w latach 1904–1909, „Więź” 1985, nr 1–3, s. 173–189.pl_PL
dc.referencesSamolewicz J., Błogosławiony Jerzy Matulewicz odnowiciel marianów w historii żeńskich wspólnot życia konsekrowanego, „Ephemerides Marianorum” 2013, nr 2, s. 81–107.pl_PL
dc.referencesSkrobicki Z., Geneza i dzieje czasopisma „Prąd”, „Chrześcijanin w Świecie” 1982, nr 108, s. 38–39.pl_PL
dc.referencesTurowski K., Cecylia Plater-Zyberkówna (1853–1920) – twórczyni ruchu prądowego, „Chrześcijanin w Świecie” 1983, nr 116, s. 31–43.pl_PL
dc.contributor.authorEmailewekostrzewska@o2.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.18.01.11
dc.relation.volume18pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.