Show simple item record

dc.contributor.authorDurys, Elżbieta
dc.contributor.editorChudzicka-Dudzik, Patrycja
dc.contributor.editorDurys, Elżbieta
dc.date.accessioned2019-10-07T13:17:05Z
dc.date.available2019-10-07T13:17:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationDurys E., Joanna i Róża − subwersywny wymiar macierzyństwa a filmy pamięci narodowej, [w:] Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze, Chudzicka-Dudzik P., Durys E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 235-252, doi: 10.18778/7969-034-3.16pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-034-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30474
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofChudzicka-Dudzik P., Durys E. (red.), Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectJoannapl_PL
dc.subjectRóżapl_PL
dc.subjectsubwersywny wymiar macierzyństwapl_PL
dc.subjectfilmy pamięci narodowej,pl_PL
dc.titleJoanna i Róża − subwersywny wymiar macierzyństwa a filmy pamięci narodowejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number235-252pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-182-1
dc.referencesAdamczak Marcin, „Katyń” i „Generał «Nil»” a (długi) zmierzch paradygmatu, „Kwartalnik Filmowy” 2012, nr 77-78.pl_PL
dc.referencesArendt Hannah, Korzenie totalitaryzmu, przeł. Mariola Szawiel, Daniel Grinberg, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesComolli Jean-Luc, Jean Narboni, Cinema/Ideology/Criticism, [w:] eds. Leo Braudy, Marshall Cohen, Film Theory and Criticism, 6th edition, Oxford University Press, Oxford 2004.pl_PL
dc.referencesGraff Agnieszka, Płeć i naród tu i teraz. Kilka uwag o genderowym i seksualnym wymiarze współczesnego polskiego nacjonalizu, [w:] red. Elżbieta H. Oleksy, Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesGraff Agnieszka, Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności, narodzie, W.A.B., Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesHryciuk Renata E., Elżbieta Korolczuk (red.), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesJagielski Sebastian, (Melo)dramatypolskości. Naród i płeć w polskim filmie patriotycznym, [w:] red. Tadeusz Lubelski, Maciej Stroiński, Kino polskie jako kino narodowe, ha!art, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesJanion Maria, Kobiety i duch inności, wyd. 2, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesJanion Maria, Niesamowita słowiańszczyzna: Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesKaniecki Przemysław, „Joanna” en face. O filmie Feliksa Falka, „Kwartalnik Filmowy” 2012, nr 77−78.pl_PL
dc.referencesKlinger Barbara, „Cinema/Ideology/Criticism” Revised: The Progressive Genre, [w:] ed. Barry Keith Grant, Film Genre Reader III, University of Texas Press, Austin 2005.pl_PL
dc.referencesMazierska Ewa, In the Land of Noble Knights and Mute Princesses: Polish Heritage Cinema, „Historical Journal of Film, Radio and Television” 2001, vol. 21, no. 2.pl_PL
dc.referencesMichlic Joanna Beata, Poland’s Threatening Other. The Image of the Jew from 1880 to the Present, University of Nebraska Press, Lincoln and London 2006.pl_PL
dc.referencesMorstin Agnieszka, Mocne filmy i głębokie kompleksy. „Róża” Wojtka Smarzowskiego wobec „Jak być kochaną” Wojciecha J. Hasa, „Kwartalnik Filmowy” 2012, nr 77−78.pl_PL
dc.referencesMrozek Witold, Film pamięci narodowej. Najnowsze kino polskie w dyskursie polityki historycznej, [w:] red. Tadeusz Lubelski, Maciej Stroiński, Kino polskie jako kino narodowe, ha!art, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesNowicka Magdalena, Post-Katyń, „Odra” 2007, nr 11.pl_PL
dc.referencesOstrowska Elżbieta, Matki Polki i ich synowie. Kilka uwag o genezie obrazów kobiecości i męskości w kulturze polskiej, [w:] red. Małgorzata Radkiewicz, Gender: Konteksty, Rabid, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesPiotrowska Anita, Śpóźnione rekolekcje, „Tygodnik Powszechny” 12 grudnia 2010, nr 50.pl_PL
dc.referencesRakowiecki Jacek, Tragedia i wzruszenie, „Film” 2010, nr 11.pl_PL
dc.referencesRich Adrienne, Zrodzone z kobiety: Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja, przeł. Joanna Mizielińska, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesŚliwowska Wiktoria, Polskie drogi do emancypacji (O udziale kobiet w ruchu niepodległościowym w okresie międzypowstaniowym 1833−1856), [w:] red. Barbara Grochulska, Jerzy Skowronek, Losy Polaków w XIX−XX w. Studia ofiarowane profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, PWN, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesŚmiałkowski Piotr, Joanna, „Kino” 2010, nr 12.pl_PL
dc.referencesStachówna Grażyna, Suczka, Cycofon, Faustyna i inne kobiety w polskim filmie lat dziewięćdziesiątych, [w:] red. Małgorzata Radkiewicz, Gender w humanistyce, Rabid, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesSzwajcowska Joanna, The Myth of Polish Mother, [w:] Ewa Mazierska, Elżbieta Ostrowska, Women in Polish Cinema, Berghahn Books, New York, Oxford 2006.pl_PL
dc.referencesTaras Katarzyna, Historia i kobiety, „Kino” 2010, nr 12.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-034-3.16


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe