Show simple item record

dc.contributor.authorPakszys, Elżbieta
dc.contributor.editorChudzicka-Dudzik, Patrycja
dc.contributor.editorDurys, Elżbieta
dc.date.accessioned2019-10-07T11:43:10Z
dc.date.available2019-10-07T11:43:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPakszys E., Transgresja albo przekraczanie granic: Wybitne kobiety w nauce wczoraj i dziś, [w:] Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze, Chudzicka-Dudzik P., Durys E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 79-86, doi: 10.18778/7969-034-3.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-034-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30464
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofChudzicka-Dudzik P., Durys E. (red.), Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecttransgresjapl_PL
dc.subjectprzekraczanie granicpl_PL
dc.subjectwybitne kobiety naukipl_PL
dc.titleTransgresja albo przekraczanie granic: Wybitne kobiety w nauce wczoraj i dziśpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number79-86pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-182-1
dc.referencesDavis Natalie Zemon, Metamorfozy. Maria Sybilla Merian, [w:] eadem, Kobiety na marginesach. Trzy siedemnastowieczne życiorysy, przeł. Bartosz Hlebowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. Janion Maria, Kobiety i duch inności, Sic!, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesKozielecki Józef, Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesLuksemburg Róża, Listy z więzienia, przekł. Maria Bilewiczowa, PIW, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesMajewska Monika, Aktywizm współczesnej kobiety na tle koncepcji K. Popielskiego i J. Kozieleckiego, [w:] red. Irena Pufal-Struzik, O przekraczaniu granic własnych ograniczeń – perspektywa psychotransgresjonizmu, Impuls, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesMendecka Grażyna, Transgresyjna biografia Marii Skłodowskiej-Curie, [w:] red. Bogna Bartosz, Alicja Keplinger, Maria Straś-Romanowska, Transgresje – innowacje – twórczość, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.pl_PL
dc.referencesNobel Prize Awarded Women, dostępne przez: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/women.html (30.07.2013)pl_PL
dc.referencesPakszys Elżbieta, Danuta Sobczyńska, Przedmowa, [w:] red. eadem, Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś, seria Humanistyka i płeć, tom 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesPakszys Elżbieta, Kobiety w filozofii polskiej. Dwa pokolenia kobiet Szkoły Lwowsko- -Warszawskiej, [w:] red. Elżbieta Pakszys, Danuta Sobczyńska, Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś, seria Humanistyka i płeć, tom 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesPakszys Elżbieta, Maria Skłodowska-Curie wśród uczonych kobiet swojej epoki. Próba analizy generacyjnej, [w:] red. Piotr Orlik, Krzysztof Przybyszewski, Filozofia a sfera publiczna, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesPakszys Elżbieta, Przekraczanie granic: uwarunkowania sukcesu kobiet w Poznaniu, „Etyka” 2012, nr 45.pl_PL
dc.referencesPufal-Struzik Irena, Wewnętrzne i zewnętrzne bariery przedsiębiorczości i twórczego rozwoju kobiet z perspektywy transgresjonizmu, [w:] red. Bogna Bartosz, Alicja Keplinger, Maria Straś-Romanowska, Transgresje – innowacje – twórczość, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-034-3.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe